Hlavní obsah

canon [kanɔ̃]

  • hud.kánon skladbachanter qqch en canonzpívat co jako kánon

Vyskytuje se v

canon: chanter qqch en canonzpívat co jako kánon

dělo: canon d'eau, canon arroseurvodní dělo

protiletadlový: canon antiaérienprotiletadlové dělo

génius: Il n'a pas inventé la poudre (à canon).Není žádný génius.

hřích: Elle est vraiment canon.expr. Ta by stála za hřích.