Hlavní obsah

Spojka

  1. (přání, rozkaz) que, pour que +subj., de +inf.Řekni mu, ať mi zavolá.Dis-lui de m'appeler.
  2. (přípustka) quoi que +subj., même si +ind.Ať se stane cokoli.Quoi qu'il arrive.
  3. (vyj. sloučení, vyloučení) que +subj.... ou (que +subj.)

Částice

  1. (rozkaz) que +subj.Ať hned přijde!Qu'il vienne tout de suite !
  2. (přání) que +subj.

Vyskytuje se v

žít: žijesvoboda ap. vive !, vivent !, vivat !

fičet: to fičí!Et que ça saute !

kdokoli: je to kdokoli(v).Qui que ce soit.

onak: tak či onakde toute manière, d'une manière ou d'une autre, quoi qu'il en soit

ďas: expr. táhne k ďasu.Qu'il aille au diable.

potopa: Po nás (ať přijde) potopa.Après nous le déluge.

sloužit: slouží!À la bonne vôtre !, při kýchnutí À vos souhaits !

viset: visím, jestli to není pravda.Je veux être pendu si ce n'est pas vrai.

žít: Král je mrtev, žije král!Le roi est mort, vive le roi !

malgré: Malgré que j'en aie. chci nebo ne.

manière: de toute manière, d'une manière ou d'une autre(ať) tak nebo onak

: d'où que +subj.(ať)... odkudkoli

qui: Qui que ce soit. je to kdokoli(v).

souhait: À vos souhaits !Na zdraví!, slouží! při kýchnutí

tant: Tant pis.Co se dá dělat., Tím hůř., Nevadí., Tak ať.

si: Et si elle se fâche ? – Tant pis.A co když se rozzlobí? – Tak ať.

venter: Qu'il pleuve ou qu'il vente. prší nebo svítí slunce.

advenir: Quoi qu'il advienne. se stane cokoli.

cause: en tout état de cause je tomu jakkoli, v každém případě

jeunesse: Il faut que jeunesse se passe. se mládí vydovádí.

pendre: hovor. Qu'il aille se faire pendre ailleurs. si jde stěžovat někam jinam.

remballer: Il peut remballer ses compliments. mě ušetří těch svých komplimentů., si nechá ty své komplimenty.