Hlavní obsah

Spojka

  1. (přání, rozkaz) que, pour que +subj., de +inf.Řekni mu, ať mi zavolá.Dis-lui de m'appeler.
  2. (přípustka) quoi que +subj., même si +ind.Ať se stane cokoli.Quoi qu'il arrive.
  3. (vyj. sloučení, vyloučení) que +subj.... ou (que +subj.)

Částice

  1. (rozkaz) que +subj.Ať hned přijde!Qu'il vienne tout de suite !
  2. (přání) que +subj.

Vyskytuje se v

žít: ať žijesvoboda ap. vive !, vivent !, vivat !

fičet: Ať to fičí!Et que ça saute !

kdokoli: Ať je to kdokoli(v).Qui que ce soit.

onak: ať tak či onakde toute manière, d'une manière ou d'une autre, quoi qu'il en soit

: Ať hned přijde!Qu'il vienne tout de suite !

ďas: expr. Ať táhne k ďasu.Qu'il aille au diable.

potopa: Po nás (ať přijde) potopa.Après nous le déluge.

sloužit: Ať slouží!À la bonne vôtre !, při kýchnutí À vos souhaits !

viset: Ať visím, jestli to není pravda.Je veux être pendu si ce n'est pas vrai.

malgré: Ať chci nebo ne.Malgré que j'en aie.

manière: (ať) tak nebo onakde toute manière, d'une manière ou d'une autre

: (ať)... odkudkolid'où que +subj.

qui: Ať je to kdokoli(v).Qui que ce soit.

souhait: Na zdraví!, Ať slouží! při kýchnutíÀ vos souhaits !

tant: Co se dá dělat., Tím hůř., Nevadí., Tak ať.Tant pis.

si: A co když se rozzlobí? – Tak ať.Et si elle se fâche ? – Tant pis.

venter: Ať prší nebo svítí slunce.Qu'il pleuve ou qu'il vente.

advenir: Ať se stane cokoli.Quoi qu'il advienne.

cause: ať je tomu jakkoli, v každém případěen tout état de cause

jeunesse: Ať se mládí vydovádí.Il faut que jeunesse se passe.

pendre: Ať si jde stěžovat někam jinam.hovor. Qu'il aille se faire pendre ailleurs.

remballer: Ať mě ušetří těch svých komplimentů., Ať si nechá ty své komplimenty.Il peut remballer ses compliments.