Hlavní obsah

port [pɔʀ]

Vyskytuje se v

cochère: porte cochèrevrata

pas: pas de la portepráh

porte: porte à portev bezprostředním sousedství, vedle sebe

porte: à la portevenku, za dveřmi

porte-à-faux: en porte-à-fauxpřečnívající, letmo uložený, letmý

cadenas: fermer une porte au cadenaszavřít dveře na zámek

fermé: porte fermée à clézamčené dveře

fluvial: port fluvialříční přístav(iště)

journée: journée porte ouverteden otevřených dveří

porte: de porte en portedům od domu

porte: à ma portekousek ode mě od mého bytu, domu

tirer: tirer une porte derrière soizavřít za sebou dveře

assurer: Assurez-vous si la porte est bien fermée.Přesvědčte se, zda jsou dveře dobře zavřené.

bâiller: une porte qui bâillenedovírající se dveře

coller: coller son oreille à la portepřitisknout ucho na dveře

communiquer: La porte communique avec le jardin.Dveře vedou do zahrady.

depuis: depuis la porteod dveří

flanquer: flanquer qqn à la portevyrazit s kým dveře, vyhodit koho ze dveří

ouvrir: ouvrir la porte avec une cléodemknout dveře

arriver: arriver à bon portšťastně dojet

balayer: balayer devant sa portezamést si před vlastním prahem

battant: ouvrir une porte à deux battantsotevřít dveře dokořán

conseil: La nuit porte conseil.Ráno moudřejší večera.

culotte: hovor. C'est elle qui porte la culotte.To ona doma vládne.

enfoncer: enfoncer une porte ouverteobjevit Ameriku složitě dokazovat již známou věc

fermer: fermer sa porte à qqnzavřít své dveře komu

nuit: La nuit porte conseil.Ráno moudřejší večera.

porte: mettre qqn à la portevyrazit, vyhodit koho, vyrazit s kým dveře

porte: balayer devant sa portezamést si před vlastním prahem

porte-monnaie: avoir le porte-monnaie bien garnimít pěkně naditou peněženku být bohatý

prison: hovor. aimable comme une porte de prisonpříjemný jako kudla v zádech

prison: hovor. triste comme une porte de prisonsmutný jako po pohřbu

refuser: refuser sa porte à qqnzavřít před kým dveře

sortie: se ménager une porte de sortienechat si zadní vrátka

loď: (mateřská) letadlová loďporte-avions

padák: dostat padákaêtre foutu à la porte

podvazkový: podvazkový pásporte-jarretelles , gaine

prásknout: prásknout dveřmiclaquer la porte

prodavač: podomní prodavačcolporteur , vendeur qui fait du porte à porte

sklopný: stav. sklopná vrataporte à rabattement

tiskový: tiskový mluvčíattaché de presse, úřadu vlády ap. porte-parole

východ: východ dveřeporte de sortie

blízko: sedět blízko dveříêtre assis près de la porte

bouchnout: bouchnout dveřmifaire claquer la porte

doprovodit: doprovodit koho ke dveřímraccompagner qqn à la porte

dveře: zavřít dveřefermer la porte

než: Dříve než vstoupil, zaklepal.Il a frappé à la porte avant d'entrer.

přístav: loď. námořní/říční přístavport maritime/fluvial

vést: Dveře vedou na ulici.La porte ouvre dans la rue.

zazvonit: zazvonit u dveřísonner à la porte

ztratit: Ztratil jsem peněženku.J'ai perdu mon porte-monnaie.

dveře: zamknout dveřefermer une porte à cl

dveře: vyhodit koho ze dveřímettre qqn à la porte

dvířka: nechat si otevřená zadní dvířkase ménager une porte de sortie

moudrý: Ráno je moudřejší večera.La nuit porte conseil.

pantofel: expr. Je pod pantoflem.Sa femme porte la culotte.

ráno: Ráno je moudřejší večera.La nuit porte conseil.

ukázat: ukázat komu dveřemettre qqn à la porte

vrátka: nechávat si zadní vrátkase ménager une porte de sortie

zabouchnout: zabouchnout komu dveře před nosemclaquer la porte au nez de qqn

zabouchnout: zabouchnout za sebou dveře(faire) claquer la porte

zadní: nechat si zadní vrátkase ménager une porte de sortie

zamést: zamést si před vlastním prahembalayer devant sa porte