Hlavní obsah

port [pɔʀ]

Vyskytuje se v

loď: porte-avions (mateřská) letadlová loď

padák: être foutu à la portedostat padáka

podvazkový: porte-jarretelles , gaine podvazkový pás

prásknout: claquer la porteprásknout dveřmi

prodavač: colporteur , vendeur qui fait du porte à portepodomní prodavač

sklopný: porte à rabattementstav. sklopná vrata

tiskový: attaché de presse, úřadu vlády ap. porte-parole tiskový mluvčí

východ: porte de sortievýchod dveře

blízko: être assis près de la portesedět blízko dveří

bouchnout: faire claquer la portebouchnout dveřmi

doprovodit: raccompagner qqn à la portedoprovodit koho ke dveřím

dveře: fermer la portezavřít dveře

než: Il a frappé à la porte avant d'entrer.Dříve než vstoupil, zaklepal.

přístav: port maritime/fluvialloď. námořní/říční přístav

vést: La porte ouvre dans la rue.Dveře vedou na ulici.

zazvonit: sonner à la portezazvonit u dveří

ztratit: J'ai perdu mon porte-monnaie.Ztratil jsem peněženku.

dvířka: se ménager une porte de sortienechat si otevřená zadní dvířka

moudrý: La nuit porte conseil.Ráno je moudřejší večera.

pantofel: Sa femme porte la culotte.expr. Je pod pantoflem.

ráno: La nuit porte conseil.Ráno je moudřejší večera.

ukázat: mettre qqn à la porteukázat komu dveře

vrátka: se ménager une porte de sortienechávat si zadní vrátka

zabouchnout: claquer la porte au nez de qqnzabouchnout komu dveře před nosem

zadní: se ménager une porte de sortienechat si zadní vrátka

zamést: balayer devant sa portezamést si před vlastním prahem

cadenas: fermer une porte au cadenaszavřít dveře na zámek

fermé: porte fermée à clézamčené dveře

fluvial: port fluvialříční přístav(iště)

journée: journée porte ouverteden otevřených dveří

port: franc de portvyplacený o zásilce

porte: de porte en portedům od domu

tirer: tirer une porte derrière soizavřít za sebou dveře

assurer: Assurez-vous si la porte est bien fermée.Přesvědčte se, zda jsou dveře dobře zavřené.

bâiller: une porte qui bâillenedovírající se dveře

coller: coller son oreille à la portepřitisknout ucho na dveře

communiquer: La porte communique avec le jardin.Dveře vedou do zahrady.

depuis: depuis la porteod dveří

flanquer: flanquer qqn à la portevyrazit s kým dveře, vyhodit koho ze dveří

ouvrir: ouvrir la porte avec une cléodemknout dveře

arriver: arriver à bon portšťastně dojet

balayer: balayer devant sa portezamést si před vlastním prahem

battant: ouvrir une porte à deux battantsotevřít dveře dokořán

conseil: La nuit porte conseil.Ráno moudřejší večera.

culotte: hovor. C'est elle qui porte la culotte.To ona doma vládne.

enfoncer: enfoncer une porte ouverteobjevit Ameriku složitě dokazovat již známou věc

fermer: fermer sa porte à qqnzavřít své dveře komu

nuit: La nuit porte conseil.Ráno moudřejší večera.

porte-monnaie: avoir le porte-monnaie bien garnimít pěkně naditou peněženku být bohatý

prison: hovor. aimable comme une porte de prisonpříjemný jako kudla v zádech

refuser: refuser sa porte à qqnzavřít před kým dveře

sortie: se ménager une porte de sortienechat si zadní vrátka

cochère: porte cochèrevrata

pas: pas de la portepráh

porte-à-faux: en porte-à-fauxpřečnívající, letmo uložený, letmý