Hlavní obsah

conseil [kɔ̃sεj]

Podstatné jméno mužské

  1. rada poskytnutá, i přen.conseil d'amipřátelská radafaire qqch sur le conseil de qqn(u)dělat co podle rady kohoêtre de bon conseilumět dobře (po)radit
  2. poradenství
  3. poradce, rádcepráv. conseil judiciaireprávní rádce, zástupce nesvéprávné osoby
  4. rada, výborréunir un conseilsvolat (po)radutenir conseilmít poradu, radit seConseil européenEvropská rada
  5. conseil de discipline disciplinární komise

Vyskytuje se v

conseil: conseil de disciplinedisciplinární komise

président: président du Conseilpředseda vlády, ministerský předseda

discipline: conseil de disciplinekárný výbor, disciplinární komise

européen: Conseil européenEvropská rada

famille: conseil de familleporučnická rada

chiche: Il n'a pas été chiche de conseils.Nešetřil radami.

nuit: La nuit porte conseil.Ráno moudřejší večera.

bezpečnost: Conseil de sécuritéRada bezpečnosti při OSN

disciplinární: conseil de disciplinedisciplinární komise

evropský: Conseil de l'Union européennepolit. Rada Evropské unie

městský: conseil municipalměstská rada

obecní: conseil municipal, municipalité obecní zastupitelstvo

právní: avocat-conseil právní poradce

rada: Conseil de sécurité de l'ONURada bezpečnosti OSN

radit: être de bon conseil pour qqn, bien conseiller qqndobře radit komu

senát: conseil académiqueakademický senát

schůze: réunion du Conseil des ministresschůze vlády

správní: conseil d'administrationsprávní rada

technický: ingénieur-conseil technický poradce

umět: être de bon conseilumět dobře (po)radit

válečný: passer en conseil de guerrejít před válečný soud

vláda: président de conseilpředseda vlády

výbor: conseil de disciplinekárný výbor

antimonopolní: autorité /conseil de la concurrenceantimonopolní úřad

zastupitelstvo: conseil municipal, municipalité obecní zastupitelstvo

moudrý: La nuit porte conseil.Ráno je moudřejší večera.

ráno: La nuit porte conseil.Ráno je moudřejší večera.