Hlavní obsah

conseil [kɔ̃sεj]

Podstatné jméno mužské

  1. rada poskytnutá, i přen.conseil d'amipřátelská radafaire qqch sur le conseil de qqn(u)dělat co podle rady kohoêtre de bon conseilumět dobře (po)radit
  2. poradenství
  3. poradce, rádcepráv. conseil judiciaireprávní rádce, zástupce nesvéprávné osoby
  4. rada, výborréunir un conseilsvolat (po)radutenir conseilmít poradu, radit seConseil européenEvropská rada
  5. conseil de discipline disciplinární komise

Vyskytuje se v

président: président du Conseilpředseda vlády, ministerský předseda

discipline: conseil de disciplinekárný výbor, disciplinární komise

européen: Conseil européenEvropská rada

européen: Conseil de l'Union EuropéenneRada Evropské unie

famille: conseil de familleporučnická rada

chiche: Il n'a pas été chiche de conseils.Nešetřil radami.

nuit: La nuit porte conseil.Ráno moudřejší večera.

bezpečnost: Rada bezpečnosti při OSNConseil de sécurité

disciplinární: disciplinární komiseconseil de discipline

evropský: polit. Rada Evropské unieConseil de l'Union européenne

městský: městská radaconseil municipal

obecní: obecní zastupitelstvoconseil municipal, municipalité

právní: právní poradceavocat-conseil

rada: Rada bezpečnosti OSNConseil de sécurité de l'ONU

radit: dobře radit komuêtre de bon conseil pour qqn, bien conseiller qqn

senát: akademický senátconseil académique

schůze: schůze vládyréunion du Conseil des ministres

správní: správní radaconseil d'administration

technický: technický poradceingénieur-conseil

umět: umět dobře (po)raditêtre de bon conseil

válečný: jít před válečný soudpasser en conseil de guerre

vláda: předseda vládyprésident de conseil

výbor: kárný výborconseil de discipline

antimonopolní: antimonopolní úřadautorité /conseil de la concurrence

zastupitelstvo: obecní zastupitelstvoconseil municipal, municipalité

moudrý: Ráno je moudřejší večera.La nuit porte conseil.

rada: Dobrá rada nad zlato.Bon conseil vaut mieux que l'or.

ráno: Ráno je moudřejší večera.La nuit porte conseil.