Hlavní obsah

proposition [pʀɔpozisjɔ̃]

Podstatné jméno ženské

  1. nabídka, návrhpráv. proposition de loinávrh zákona
  2. sur (la) proposition de qqn na čí návrh
  3. ling.větaproposition principale/subordonnéevěta hlavní/vedlejší
  4. log.tvrzení
  5. mat.věta, poučka

Vyskytuje se v

complétif: (proposition) complétive(vedlejší) věta předmětná

consécutif: (proposition) consécutivevěta účinková

subordonné: (proposition) subordonnéevedlejší věta

alternatif: log. proposition alternativealternativní návrh

circonstanciel: (proposition) circonstanciellepříslovečná věta

concession: proposition de concessionvěta přípustková

conjonctif: proposition subordonnée conjonctivepodřízená věta spojková

conséquence: proposition de conséquencevěta účinková

elliptique: proposition elliptiquevěta neúplná

indépendant: proposition indépendantevěta jednoduchá

principal: (proposition) principalevěta hlavní

avancer: avancer une propositionpředložit návrh

causal: proposition causalevěta příčinná

coordonné: proposition coordonnéesouřadná věta

relatif: (proposition) relativevztažná věta

člen: ling. větné členytermes de la proposition

hlavní: ling. hlavní větaproposition principale

jednoduchý: věta jednoducháproposition indépendante

kladný: ling. kladná větaproposition affirmative

modální: modální větaproposition modale

nabídka: přijmout nabídkuaccepter une proposition

nabídka: odmítnout nabídkurepousser une proposition

neúplný: ling. neúplná větaproposition elliptique

přívlastkový: přívlastková větaproposition épithète

souřadný: ling. souřadná věta(proposition) coordonnée

tázací: ling. tázací věta(proposition) interrogative

vážný: vážná nabídkaproposition sérieuse

věta: věta oznamovací/tázací/vztažná/podmínkováproposition énonciative/interrogative/relative/conditionnelle

věta: věta hlavní/vedlejšíproposition principale/subordonnée

výrok: obecný výrokproposition universelle

zákon: návrh zákonaz vlády projet de loi, z parlamentu proposition de loi

přijmout: přijmout nabídkuaccepter une proposition