Hlavní obsah

proposition [pʀɔpozisjɔ̃]

Podstatné jméno ženské

  1. nabídka, návrhpráv. proposition de loinávrh zákona
  2. sur (la) proposition de qqn na čí návrh
  3. ling.větaproposition principale/subordonnéevěta hlavní/vedlejší
  4. log.tvrzení
  5. mat.věta, poučka

Vyskytuje se v

consécutif: (proposition) consécutivevěta účinková

proposition: sur (la) propositionde qqn na čí návrh

subordonné: (proposition) subordonnéevedlejší věta

alternatif: log. proposition alternativealternativní návrh

circonstanciel: (proposition) circonstanciellepříslovečná věta

concession: proposition de concessionvěta přípustková

conjonctif: proposition subordonnée conjonctivepodřízená věta spojková

conséquence: proposition de conséquencevěta účinková

elliptique: proposition elliptiquevěta neúplná

indépendant: proposition indépendantevěta jednoduchá

principal: (proposition) principalevěta hlavní

avancer: avancer une propositionpředložit návrh

causal: proposition causalevěta příčinná

coordonné: proposition coordonnéesouřadná věta

relatif: (proposition) relativevztažná věta

člen: termes de la propositionling. větné členy

hlavní: proposition principaleling. hlavní věta

jednoduchý: proposition indépendantevěta jednoduchá

kladný: proposition affirmativeling. kladná věta

modální: proposition modalemodální věta

nabídka: accepter une propositionpřijmout nabídku

neúplný: proposition elliptiqueling. neúplná věta

přívlastkový: proposition épithètepřívlastková věta

souřadný: (proposition) coordonnée ling. souřadná věta

tázací: (proposition) interrogative ling. tázací věta

vážný: proposition sérieusevážná nabídka

věta: proposition énonciative/interrogative/relative/conditionnellevěta oznamovací/tázací/vztažná/podmínková

výrok: proposition universelleobecný výrok

zákon: z vlády projet de loi, z parlamentu proposition de loinávrh zákona

přijmout: accepter une propositionpřijmout nabídku

complétif: (proposition) complétive(vedlejší) věta předmětná