Hlavní obsah

proposition

Vyskytuje se v

consécutif: věta účinková(proposition) consécutive

proposition: de qqn na čí návrhsur (la) proposition

subordonné: vedlejší věta(proposition) subordonnée

alternatif: alternativní návrhlog. proposition alternative

circonstanciel: příslovečná věta(proposition) circonstancielle

concession: věta přípustkováproposition de concession

conjonctif: podřízená věta spojkováproposition subordonnée conjonctive

conséquence: věta účinkováproposition de conséquence

elliptique: věta neúplnáproposition elliptique

indépendant: věta jednoducháproposition indépendante

principal: věta hlavní(proposition) principale

avancer: předložit návrhavancer une proposition

causal: věta příčinnáproposition causale

coordonné: souřadná větaproposition coordonnée

relatif: vztažná věta(proposition) relative

člen: ling. větné členytermes de la proposition

hlavní: ling. hlavní větaproposition principale

jednoduchý: věta jednoducháproposition indépendante

kladný: ling. kladná větaproposition affirmative

modální: modální větaproposition modale

nabídka: přijmout nabídkuaccepter une proposition

neúplný: ling. neúplná větaproposition elliptique

přívlastkový: přívlastková větaproposition épithète

souřadný: ling. souřadná věta(proposition) coordonnée

tázací: ling. tázací věta(proposition) interrogative

vážný: vážná nabídkaproposition sérieuse

věta: věta oznamovací/tázací/vztažná/podmínkováproposition énonciative/interrogative/relative/conditionnelle

výrok: obecný výrokproposition universelle

zákon: návrh zákonaz vlády projet de loi, z parlamentu proposition de loi

přijmout: přijmout nabídkuaccepter une proposition

complétif: (vedlejší) věta předmětná(proposition) complétive