Hlavní obsah

fermer [fεʀme]

Intranzitivní sloveso

  • být zavřený o provozní doběmagasin qui ferme un jour par semaineobchod, který je jeden den v týdnu zavřený

Vyskytuje se v

fermer: se fermerzavřít se, uzavřít se o dveřích ap.

avicole: ferme avicoledrůbeží farma

cadenas: fermer une porte au cadenaszavřít dveře na zámek

fermé: porte fermée à clézamčené dveře

ferment: ferment lactiquemléčný kvas

jusque: fermé jusqu'en maido května zavřeno

pilote: ferme-pilotemodelová farma

terre: terre fermepevná půda, pevnina, souš

valet: valet de fermečeledín

assurer: Assurez-vous si la porte est bien fermée.Přesvědčte se, zda jsou dveře dobře zavřené.

étrier: être ferme sur ses étriersnedat se zviklat, být silný v kramflecích

gueule: Ferme ta gueule !Zavři hubu!

poing: dormir à poings fermésspát jako zabitý

interval: intervalle ouvert/fermémat. otevřený/uzavřený interval

kvas: ferment lactiquemléčný kvas

moře: mer secondaire/fermée/bordièregeogr. vedlejší/vnitřní/okrajové moře

objednávka: commande fermezávazná objednávka

pevný: terre fermepevná půda

slabika: syllabe ouverte/ferméeling. otevřená/zavřená slabika

záclona: fermer les rideauxzatáhnout záclony

západ: fermer à double tourzavřít na dva západy

zavřený: syllabe ferméeling. zavřená slabika

být: Il est fermé.Je zavřeno.

dveře: fermer la portezavřít dveře

mlčet: Taisez-vous !, Silence !, hovor. Fermez-la !Mlčte!

zamhouřit: fermer les yeux sur qqchzamhouřit oči před čím

zavřít: (Ferme) ta gueule !, Ferme-la !zhrub. Zavři hubu!

zobák: (Ferme) ta gueule !Zavři zobák!

držet: (Ferme) ta gueule !, Ferme-la !zhrub. Drž hubu!

hlediště: jouer à guichets ferméshrát před vyprodaným hledištěm

krám: fermer boutiquepřen. zavřít krám

přimhouřit: fermer les yeux sur qqchpřimhouřit oko nad čím

pusa: fermer la bouche à qqnzavřít komu pusu

sklapnout: Ferme-la !, Ta gueule !expr. Sklapni zobák!

ujet: Il n'a pas su fermer sa gueule.zhrub. Ujela mu huba.

zabitý: dormir à poings fermésspát jako zabitý

ferme: de pied fermenehybně, neústupně, pevně