Hlavní obsah

clore [klɔʀ]

Tranzitivní sloveso

  1. uzavřít debatu, rozhovor, zasedání ap.
  2. přen., kniž.uzavřít obchod ap.

Vyskytuje se v

clos: maison closeveřejný dům, nevěstinec

huis: à huis closza zavřenými dveřmi

huis: à huis closs vyloučením veřejnosti, neveřejný, neveřejně

séance: clore/lever la séanceukončit schůzi

chapitre: Ce chapitre est clos.Ta věc je uzavřena.

clos: à huis closza zavřenými dveřmi, s vyloučením veřejnosti

clos: à (la) nuit closepo setmění, za tmy

clos: vivre en vase closžít v odloučení od světa

vase: en vase closv ústraní, v odloučení

dveře: jednání za zavřenými dveřmiaudience à huis clos

zavřený: za zavřenými dveřmi neveřejnýà huis clos