Hlavní obsah

clore [klɔʀ]

Tranzitivní sloveso

  1. uzavřít debatu, rozhovor, zasedání ap.
  2. přen., kniž.uzavřít obchod ap.

Vyskytuje se v

clos: maison closeveřejný dům, nevěstinec

huis: à huis closza zavřenými dveřmi

séance: clore/lever la séanceukončit schůzi

chapitre: Ce chapitre est clos.Ta věc je uzavřena.

vase: en vase closv ústraní, v odloučení

dveře: audience à huis closjednání za zavřenými dveřmi

zavřený: à huis closza zavřenými dveřmi neveřejný

champ: champ closkolbiště