Hlavní obsah

fermé [fεʀme]

Vyskytuje se v

ferme: de pied fermenehybně, neústupně, pevně

fermer: se fermerzavřít se, uzavřít se o dveřích ap.

fermer: se fermerzavřít se spojit se, zacelit se o ráně ap.

avicole: ferme avicoledrůbeží farma

cadenas: fermer une porte au cadenaszavřít dveře na zámek

ferment: ferment lactiquemléčný kvas

fermer: fermer à clézamknout

jusque: fermé jusqu'en maido května zavřeno

pilote: ferme-pilotemodelová farma

terre: terre fermepevná půda, pevnina, souš

valet: valet de fermečeledín

assurer: Assurez-vous si la porte est bien fermée.Přesvědčte se, zda jsou dveře dobře zavřené.

fermer: fermer les frontièreszavřít hranice

fermer: Ses yeux se ferment.Oči se mu zavírají.

fermer: magasin qui ferme un jour par semaineobchod, který je jeden den v týdnu zavřený

étrier: être ferme sur ses étriersnedat se zviklat, být silný v kramflecích

ferme: avoir la main fermemít pevnou ruku

fermer: fermer sa porte à qqnzavřít své dveře komu

gueule: Ferme ta gueule !Zavři hubu!

poing: dormir à poings fermésspát jako zabitý

interval: mat. otevřený/uzavřený intervalintervalle ouvert/fermé

kvas: mléčný kvasferment lactique

moře: geogr. vedlejší/vnitřní/okrajové mořemer secondaire/fermée/bordière

objednávka: závazná objednávkacommande ferme

pevný: pevná půdaterre ferme

slabika: ling. otevřená/zavřená slabikasyllabe ouverte/fermée

záclona: zatáhnout záclonyfermer les rideaux

západ: zavřít na dva západyfermer à double tour

zavřený: ling. zavřená slabikasyllabe fermée

být: Je zavřeno.Il est fermé.

dveře: zavřít dveřefermer la porte

mlčet: Mlčte!Taisez-vous !, Silence !, hovor. Fermez-la !

zamhouřit: zamhouřit oči před čímfermer les yeux sur qqch

zavřít: zhrub. Zavři hubu!(Ferme) ta gueule !, Ferme-la !

zavřít: V neděli je zavřeno.Il est fermé le dimanche.

zobák: Zavři zobák!(Ferme) ta gueule !

držet: zhrub. Drž hubu!(Ferme) ta gueule !, Ferme-la !

dveře: zamknout dveřefermer une porte à cl

hlediště: hrát před vyprodaným hledištěmjouer à guichets fermés

krám: přen. zavřít krámfermer boutique

přimhouřit: přimhouřit oko nad čímfermer les yeux sur qqch

pusa: zavřít komu pusufermer la bouche à qqn

sklapnout: expr. Sklapni zobák!Ferme-la !, Ta gueule !

ujet: zhrub. Ujela mu huba.Il n'a pas su fermer sa gueule.

zabitý: spát jako zabitýdormir à poings fermés

zavřít: zavřít oči nad čímfermer les yeux sur qqch