Hlavní obsah

fermer [fεʀme]

Intranzitivní sloveso

  • být zavřený o provozní doběmagasin qui ferme un jour par semaineobchod, který je jeden den v týdnu zavřený

Vyskytuje se v

ferme: de pied fermenehybně, neústupně, pevně

avicole: ferme avicoledrůbeží farma

cadenas: fermer une porte au cadenaszavřít dveře na zámek

fermé: porte fermée à clézamčené dveře

fermé: question ferméeuzavřená otázka

fermé: mat. ensemble ferméuzavřená množina

ferment: ferment lactiquemléčný kvas

jusque: fermé jusqu'en maido května zavřeno

pilote: ferme-pilotemodelová farma

terre: terre fermepevná půda, pevnina, souš

valet: valet de fermečeledín

assurer: Assurez-vous si la porte est bien fermée.Přesvědčte se, zda jsou dveře dobře zavřené.

étrier: être ferme sur ses étriersnedat se zviklat, být silný v kramflecích

ferme: avoir la main fermemít pevnou ruku

gueule: Ferme ta gueule !Zavři hubu!

poing: dormir à poings fermésspát jako zabitý