Hlavní obsah

tělo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (organismus) corps mdržet (si) koho od tělatenir qqn à distancechodit jako tělo bez dušeerrer comme une âme en peineodd(áv)at se tělem i duší komu/čemuse donner corps et âme à qqn/qqch
  2. (postava) corps m, anatomie fmít pěkné tělo figuruavoir une belle anatomie
  3. (mrtvola) corps m, cadavre m
  4. (trup) corps m
  5. (základní část) corps m

Vyskytuje se v

celý: třást se po celém těletrembler de tout son corps

i: tělem i dušícorps et âme

ochrnutí: ochrnutí poloviny tělahémiplégie

ochrnutý: ochrnutý na polovinu tělahémiplégique

péče: péče o tělosoins du corps

pěkný: mít pěkné těloavoir une belle anatomie

při: být při těleêtre bien en chair

řeč: řeč tělalangage du corps

stavba: stavba tělastructure du corps

ublížení: práv. úmyslné ublížení na tělecoups et blessures volontaires

ublížení: práv. lehké ublížení na tělecoups et blessures légers, SwF lésion corporelle simple

zápas: zápas tělo na těloi přen. corps à corps

držet: držet (si) koho od tělatenir qqn à distance

duše: chodit jako tělo bez dušeerrer comme une âme en peine

chodit: chodit jako tělo bez dušeerrer comme une âme en peine

sedřít: sedřít komu kůži z tělaécorcher qqn

stáhnout: stáhnout komu kůži z tělaécorcher qqn