Hlavní obsah

figura

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (figurína) figurine f(na střelnici) silhouette f
  2. (šachová) pièce f d'échecs
  3. (podoba lidského těla) figure f, taille f, carrure fpřen. nastrčená figurahomme m de paille
  4. (literární postava ap.) personnage m
  5. (obrazec, schéma, útvar) figure f, forme ffigura čtyř karet stejné hodnotycarré m
  6. (básnická) figure f

Vyskytuje se v

obrazec: geom. geometrický obrazecfigure géométrique

figurovat: figurovat v seznamufigurer sur/dans la liste

nastrčený: nastrčená figurahomme de paille

figurka: být jen figurkou ve hřen'être qu'un figurant dans une affaire

kriminál: Kriminál mu kouká z očí.Il a une figure patibulaire.

plivat: plivat komu do tvářecracher à la face/figure de qqn

figure: casser la figure à qqnzmlátit, zbít koho

figure: se casser la figurenatlouci si např. při pádu

figure: avoir une bonne figurevypadat příjemně

figure: figures imposéespovinné cviky v krasobruslení

silhouette: silhouettes de tirterčové figury terč ve tvaru člověka

figurer: Son nom ne figure pas sur la liste.Jeho jméno není (uvedeno) na seznamu.

maigrir: maigrir de figurepohubnout ve tváři

châssis: beau châssisskvělá figura, pěkná kost o ženském těle

chiffonné: figure chiffonnéeunavená tvář

figure: faire figuremít důležitou roli

figure: faire bonne/piètre/mauvaise figurevypadat dobře/uboze/špatně