Hlavní obsah

figura

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (figurína) figurine f(na střelnici) silhouette f
  2. (šachová) pièce f d'échecs
  3. (podoba lidského těla) figure f, taille f, carrure fpřen. nastrčená figurahomme m de paille
  4. (literární postava ap.) personnage m
  5. (obrazec, schéma, útvar) figure f, forme ffigura čtyř karet stejné hodnotycarré m
  6. (básnická) figure f

Vyskytuje se v

obrazec: figure géométriquegeom. geometrický obrazec

figurovat: figurer sur/dans la listefigurovat v seznamu

nastrčený: nastrčená figurahomme de paille

figurka: n'être qu'un figurant dans une affairebýt jen figurkou ve hře

kriminál: Il a une figure patibulaire.Kriminál mu kouká z očí.

plivat: cracher à la face/figure de qqnplivat komu do tváře

figure: casser la figure à qqnzmlátit, zbít koho

silhouette: terčové figury terč ve tvaru člověkasilhouettes de tir

figurer: Son nom ne figure pas sur la liste.Jeho jméno není (uvedeno) na seznamu.

maigrir: maigrir de figurepohubnout ve tváři

châssis: skvělá figura, pěkná kost o ženském tělebeau châssis

chiffonné: figure chiffonnéeunavená tvář

figura: přen. nastrčená figurahomme de paille