Hlavní obsah

forme [fɔʀm]

Podstatné jméno ženské

  1. tvar, podoba, formachanger de forme(z)měnit tvarprendre formenabý(va)t určitého tvaru, zřetelně se rýsovat
  2. en forme de qqch ve tvaru čeho
  3. sous forme de qqch ve formě čeho
  4. formes postava, obrysy, tělesné křivky
  5. forma, způsobforme de gouvernementforma vlády
  6. práv.formalitaformes juridiquesprávnické formalityvice de formeformální vada
  7. pour la forme (pouze) formálně, pro forma
  8. de pure forme čistě formální
  9. forma tělesná dispozice
  10. tech.forma tiskařská, kloboučnická ap., kopyto na obuv

Vyskytuje se v

former: se formertvořit se, vytvořit se, utvořit se

vice: vice de formeformální vada

facture: facture pro formaproforma faktura

passif: forme passivetrpný tvar

rebondi: formes rebondieskypré tvary

classe: former une classe à part(vy)tvořit oddělenou skupinu

composition: mot formé par compositionslovo vytvořené složením

former: former un numéro de téléphonevytočit telefonní číslo

former: former un contrastebýt protikladem, představovat kontrast

œuf: en forme d'œufvejčitý, vejcovitý, oválný

pour: faire qqch pour la formedělat co pro formu

procès: sans autre forme de procèsbez dlouhých okolků