Hlavní obsah

règle [ʀεgl]

Vyskytuje se v

calcul: règle à calcullogaritmické pravítko

général: en règle généralezpravidla

logarithmique: règle logarithmiquelogaritmické pravítko

proportion: règles de proportiontrojčlenka

appliquer: La règle s'applique aux cas suivants.Pravidlo platí pro následující případy.

assouplir: assouplir des règleszmírnit pravidla

comporter: Toute règle comporte des exceptions.Každé pravidlo připouští výjimky.

confirmer: L'exception confirme la règle.Výjimka potvrzuje pravidlo.

supporter: Cette règle ne supporte aucune exception.Toto pravidlo nesnese žádnou výjimku.

deskový: desková hrajeu de société/table/règle

měsíčky: mít měsíčkyavoir ses règles/ours

norma: práv. právní normanorme juridique, règle de droit

pravidlo: pravidla hry i přen.règles du jeu

právní: právní normanorme juridique, règle de droit

výhoda: sport. pravidlo o výhodě v kopané, hokeji ap.règle de l'avantage

potvrzovat: pořek. Výjimka potvrzuje pravidlo.Il n'y a pas de règle sans exception.

pravidlo: Výjimka potvrzuje pravidlo.Il n'y a pas de règle sans exception.

výjimka: Výjimka potvrzuje pravidlo.L'exception confirme la règle., Il n'y a pas de règle sans exception.