Hlavní obsah

général [ʒeneʀal]

Přídavné jméno-aux

  1. (vše)obecnýidée généraleobecný pojem, základní myšlenkaculture généralevšeobecný rozhleden règle généralezpravidla
  2. celkový, generálnívue généralecelkový pohledgrève généralegenerální stávka
  3. generální, hlavní

Podstatné jméno mužské-aux

Podstatné jméno ženské-aux

  • (répétition) généralegenerální zkouška, generálka

Podstatné jméno-aux

  • generál armádygénéral en chefvelící generál

Vyskytuje se v

divisionnaire: (général) divisionnairedivizní generál

fermier: fermier généralgenerální nájemce královských důchodů

général: en général(vše)obecně, vůbec, obyčejně, zpravidla

quartier: quartier généralhlavní ústředí, velitelství

alimentation: (magasin d')alimentation, alimentation généralepotraviny obchod

brigadier: brigadier généralbrigádní generál

en: en généralvšeobecně, vůbec

façon: On peut dire, d'une façon générale...Obecně můžeme říci...

manière: d'une manière généraleobyčejně, všeobecně

règle: en règle généralevšeobecně

satisfaction: à la satisfaction généralek všeobecné spokojenosti

anesthésie: anesthésie générale/localecelková/místní anestezie

chef: général en chefvelící generál

celkový: anesthésie généralecelková anestezie

generální: grève généralegenerální stávka

inspekce: Direction générale de l'alimentation, CaF inspection des alimentspotravinářská inspekce

jednotlivost: aller du général au particulierpostupovat od obecného k jednotlivostem

obecný: histoire généraleodb. obecné dějiny

ochrnutí: paralysie généralecelkové ochrnutí

přehled: connaissance généralevšeobecný přehled

rozhled: culture généralevšeobecný rozhled

ředitel: président directeur généralgenerální ředitel

ředitelství: direction généralegenerální ředitelství

valný: assemblée généralevalná hromada, valné shromáždění

všeobecný: à la satisfaction généralek všeobecné spokojenosti

zájem: dans l'intérêt généralv obecném zájmu

zkouška: répétition généralegenerální zkouška

anestezie: anesthésie générale/localecelková/lokální anestezie

oprava: révision généralegenerální oprava

assemblée: assemblée généralevalná hromada