Hlavní obsah

généralement [ʒeneʀalmɑ̃]

Vyskytuje se v

assemblée: assemblée généralevalná hromada

divisionnaire: (général) divisionnairedivizní generál

fermier: fermier généralgenerální nájemce královských důchodů

général: en général(vše)obecně, vůbec, obyčejně, zpravidla

quartier: quartier généralhlavní ústředí, velitelství

alimentation: (magasin d')alimentation, alimentation généralepotraviny obchod

brigadier: brigadier généralbrigádní generál

en: en généralvšeobecně, vůbec

façon: On peut dire, d'une façon générale...Obecně můžeme říci...

général: idée généraleobecný pojem, základní myšlenka

général: culture généralevšeobecný rozhled

général: en règle généralezpravidla

général: vue généralecelkový pohled

général: grève généralegenerální stávka

général: (répétition) généralegenerální zkouška, generálka

général: général en chefvelící generál

manière: d'une manière généraleobyčejně, všeobecně

règle: en règle généralevšeobecně

satisfaction: à la satisfaction généralek všeobecné spokojenosti

anesthésie: anesthésie générale/localecelková/místní anestezie

chef: général en chefvelící generál

celkový: celková anestezieanesthésie générale

celkový: celkový pohledvue générale

generální: generální stávkagrève générale

generální: generální zkouškarépétition générale

generální: předseda (správní rady) a generální ředitelPrésident-Directeur général P.D.G.

generální: generální štábétat-major général

inspekce: potravinářská inspekceDirection générale de l'alimentation, CaF inspection des aliments

jednotlivost: postupovat od obecného k jednotlivostemaller du général au particulier

obecně: obecně řečenogénéralement parlant

obecný: odb. obecné dějinyhistoire générale

ochrnutí: celkové ochrnutíparalysie générale

přehled: všeobecný přehledconnaissance générale

rozhled: všeobecný rozhledculture générale

ředitel: generální ředitelprésident directeur général

ředitelství: generální ředitelstvídirection générale

valný: valná hromada, valné shromážděníassemblée générale

všeobecný: k všeobecné spokojenostià la satisfaction générale

zájem: v obecném zájmudans l'intérêt général

zkouška: generální zkouškarépétition générale

anestezie: celková/lokální anestezieanesthésie générale/locale

oprava: generální opravarévision générale