Hlavní obsah

communément [kɔmynemɑ̃]

Vyskytuje se v

commun: en communspolečně, pohromadě, dohromady

commun: nom communjméno obecné

commun: communspříslušenství kuchyň, stáje ap. u velkého domu

marché: Marché communSpolečný trh EHS

mesure: commune mesurespolečná míra, společný jmenovatel i přen.

tronc: tronc communspolečný základ/původ i přen.

commun: práv. biens communsspolečný majetek

commun: mat. multiple/diviseur communspolečný násobek/dělitel

commun: sens communzdravý rozum

dénominateur: dénominateur communspolečný jmenovatel i přen.

transport: transports en communhromadná doprava

appartenir: appartenir à qqn en communbýt společným majetkem koho

circonvoisin: communes circonvoisinessousední obce

commun: transports en communhromadná doprava

diviseur: plus grand commun diviseur P. G. C. D.největší společný dělitel

suivre: suivre l'opinion communedát na všeobecné mínění

břečťan: břečťan popínavýlierre commun

dělitel: největší společný dělitelle plus grand commun diviseur

dolní: Dolní sněmovnaChambre basse, v Anglii Chambre des communes, les Communes

doprava: hromadná dopravatransports en commun/publics

jasan: bot. jasan ztepilýfrêne commun

jméno: jméno obecnénom commun

kapr: kapr obecnýcarpe commune

letopočet: našeho letopočtuaprès Jésus-Christ, de notre ère, de l'Ère commune

letopočet: před naším letopočtemavant Jésus-Christ, avant notre ère, avant l'Ère commune

obecný: ling. obecné jménonom commun

obyčejný: obyčejný smrtelníkmortel commun

příslušenství: společné příslušenství (bytu)parties communes (d'un appartement)

rozum: zdravý rozumbon sens , sens commun, saine raison

smrtelník: obyčejný smrtelníkcommun des mortels

smrž: smrž jedlýmorille commune

společný: Společný trh Evropských společenstvíMarché commun

společný: společný jmenovateldénominateur commun

společný: mít co společného s kým/čímavoir qqch en commun avec qqn/qqch

tis: tis obecnýif commun

vlastnit: vlastnit co společně s kýmposséder qqch en commun avec qqn

hromadný: hromadné dopravní prostředkytransports en commun/publics

jmenovatel: společný jmenovateldénominateur commun

stranit: stranit komufaire cause commune avec qqn