Hlavní obsah

rozum

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (schopnost myslet) raison f(chápavost) intelligence f(chápání) intellect m, entendement mzdravý rozumbon sens m, sens m commun, saine raison fselský rozumgros bon sens m
  2. rozumy hovor.(mínění, názory) vues f pl, raisonnement m

Vyskytuje se v

poslouchat: poslouchat rozumentendre raison

přijít: přijít o rozumperdre la raison

přivést: přivést koho k rozumuramener qqn à la raison

řídit se: řídit se rozumemécouter la raison, entendre raison

selský: selský rozumgros bon sens

zdravý: zdravý rozumsaine raison

zdravý: proti zdravému rozumuen dépit du bon sens

dát: To dá rozum.Cela tombe sous le sens.

hlava: Kolik hlav, tolik rozumů.Autant d'hommes, autant d'avis.

kolik: kolik hlav, tolik rozumůautant d'hommes, autant d'avis

patent: přen. mít patent na rozumcroire avoir le monopole de la raison

stát: Rozum mi nad tím zůstává stát.Cela me dépasse.

špetka: Nemá špetku rozumu.Il n'a pas un grain/atome de bon sens.

tahat: tahat z koho rozumytirer les vers du nez de qqn

zůstávat: Rozum mi nad tím zůstává stát.Cela dépasse l'entendement., Je n'en reviens pas.

commun: sens communzdravý rozum

esprit: perdre l'espritztratit rozum

esprit: avoir l'esprit dérangébýt mdlého rozumu

manquer: manquer de bon sensnemít rozum

raison: ramener qqn à la raisonpřivést koho k rozumu

raison: revenir à la raisonpřijít (znovu) k rozumu

raison: mariage de raisonmanželství z rozumu

sagesse: voix de la sagessehlas rozumu

sens: gros bon senszdravý selský rozum

sens: en dépit du bon sensproti zdravému rozumu

autant: autant d'hommes, autant d'aviskolik hlav, tolik rozumů

rappeler: rappeler à la raisonpřivést k rozumu

sombrer: Sa raison a sombré.Rozum se mu zatemnil., Pomátl se na rozumu.