Hlavní obsah

hlava

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (část těla) tête fhovor. caboche f, boule fBolí mě hlava.J'ai mal à la tête.(souhlasné) přikývnutí hlavousigne m affirmatif de la tête
  2. (mysl) tête f, esprit m
  3. (rozum, soudnost) tête f, esprit mhlava otevřenáesprit m éveillé
  4. (vůle) tête f(umíněnost) entêtement mvzít si co do hlavyse mettre qqch dans la/en tête
  5. (paměť) tête f, mémoire f
  6. (osoba, jedinec) tête f, personne f, individu m
  7. (vedoucí osobnost) tête f, cerveau m, chef mhlava státuchef m de l'État
  8. (život) tête f, vie f, cou m
  9. (tvar podobný hlavě) tête ftech. moyeu m

Vyskytuje se v

padlý: hloupý piqué/-ée, bouché/-ée (à l'émeri)padlý na hlavu

vrtat: působit starosti trotter dans la tête/cervellevrtat hlavou

bolest: mal de têtebolest hlavy

do: se mettre qqch dans la têtevzít si co do hlavy

chomout: se mettre la corde au coustrčit hlavu do chomoutu

k, ke, ku: des pieds à la tête, de la tête aux piedsod hlavy k patě

klobouk: rester couvertnechat (si) klobouk na hlavě

kočičí: pavés arrondiskočičí hlavy

myšlenka: Idée qui traverse l'esprit.Myšlenka, která probleskne hlavou.

nad, nade: en avoir par-dessus la tête de qqchmít čeho až nad hlavu

navrch: les yeux hors de la têteoči navrch hlavy

otevřený: esprit éveilléhlava otevřená

pata: des pieds à la têteod hlavy k patě

plést: tourner la tête à qqnplést komu hlavu

pokynutí: signe de têtepokynutí hlavy

pokyvovat: 'hocher la têtepokyvovat hlavou

rodina: chef de famillehlava rodiny

rozbít: s'ouvrir le crânerozbít si hlavu

řezat: frapper qqn d'estoc et de tailleřezat koho hlava nehlava

stát: chef de l'Étathlava státu

střežit: veiller à qqn/qqch comme à la prunelle de ses yeuxstřežit koho/co jako oko v hlavě

těžký: se mettre martel en têtedělat si těžkou hlavu

třeštit: Cela me casse la tête.Třeští mi z toho hlava.

kývat: hocher la têtekývat hlavou

točit se: J'ai la tête qui tourne.Točí se mi hlava.

zakroutit: secouer la tête en signe de doutezakroutit pochybovačně hlavou

zavrtět: na znak souhlasu i nesouhlasu hocher la têtezavrtět hlavou

bouchat: se taper la tête contre le murbouchat hlavou do zdi zoufalstvím, nerozhodností

brouk: mettre la puce à l'oreillenasadit brouka do hlavy

hlídat: être aux petits soins de qqnhlídat koho jako oko v hlavě

horký: avoir la tête chaudemít horkou hlavu

chladný: garder la tête froidezachovat chladnou hlavu

chodit: être dans les nuageschodit s hlavou v oblacích

klidný: à tête reposées klidnou hlavou

kolik: autant d'hommes, autant d'aviskolik hlav, tolik rozumů

kulka: se tirer une balle dans la têtevpálit si kulku do hlavy

lámat: se creuser la têtelámat si hlavu

namlátit: enfoncer qqch à qqn dans la tête, fourrer qqch dans la tête de qqnexpr. namlátit komu co do hlavy

napravit: faire entendre raison à qqnnapravit komu hlavu

nasadit: mettre la puce à l'oreille à qqnnasadit komu brouka do hlavy

omlátit: jeter qqch à la tête de qqnomlátit komu co o hlavu

oprátka: se mettre la corde au coustrkat hlavu do oprátky

otlouct: jeter qqch à la tête de qqnexpr. otlouci komu co o hlavu

otřískat: jeter qqch à la tête de qqnotřískat komu co o hlavu

pilina: n'avoir rien dans la têtemít v hlavě piliny

poplést: faire tourner la tête de qqn, entêter qqnpoplést komu hlavu

porazit: battre qqn à plate(s) couture(s)porazit koho na hlavu

pořádek: avoir le cerveau maladenemít to v hlavě v pořádku

postavit: mettre qqch à l'enverspostavit co na hlavu

pozvednout: relever la têtepozdvihnout hlavu

prohlédnout: examiner qqn de la tête aux piedsprohlédnout (si) koho od hlavy po paty

proletět: traverser l'espritproletět hlavou o myšlence ap.

prorazit: Il ne faut pas donner de la tête contre un mur.Hlavou zeď neprorazíš.

přerůst: avoir le dessus sur qqnpřerůst komu přes hlavu

pštros: Il fait l'autruche., Il cache la tête comme une autruche.Strká hlavu do písku jako pštros.

ryba: C'est par la tête que le poisson pourrit.Ryba páchne od hlavy.

skopový: tête de lardhanl. hlava skopová

sláma: avoir un pois chiche dans la têtemít v hlavě slámu

srovnat: mettre de l'ordre dans ses idéessrovnat si myšlenky v hlavě

stoupat: Le vin lui monte à la tête.Víno mu stoupá do hlavy.

střecha: être sans toitnemít střechu nad hlavou

svěšený: marcher la tête bassejít se svěšenou hlavou

víc: Deux avis valent mieux qu'un.Víc hlav víc ví.

vlásek: ne pas toucher à un cheveu de qqnnezkřivit ani vlásek na hlavě komu

vyhnat: chasser qqch de la tête de qqnvyhnat komu co z hlavy

vysoko: pavanernosit hlavu vysoko

z, ze: Cela le travaille.Nejde mu to z hlavy.

zamotat: donner du fil à retordre à qqnexpr. zamotat komu hlavu

zatočit se: La tête lui a tourné.Zatočila se mu hlava.

zkřivit: ne pas toucher à un cheveu de qqnnezkřivit komu ani vlásek na hlavě

zmást: faire perdre la tête à qqnzmást komu hlavu

ztratit: perdre la têteztratit hlavu

zvednout: dresser la têtezvednout hlavu

bile: se faire de la biledělat si těžkou hlavu, lámat si hlavu

chef: chef de l'Étathlava státu

corde: se mettre la corde au coustrčit hlavu do oprátky

crosse: crosse de pistonkřížová hlava, křižák

état: chef d'Étathlava státu

éveillé: esprit éveilléhlava otevřená

hochement: hochement de têtepotřásání/pokyvování/kývání/vrtění hlavou

par: passer par la têtejít hlavou

perdre: perdre la têteztratit hlavu, zbláznit se

queue: sans queue ni têtebez hlavy a paty

sang-froid: garder son sang-froidzachovat si chladnou hlavu

sommet: sommet de la têtetemeno hlavy

tête: hovor. C'est une tête.To je (ale) hlava. o vzdělané osobě

battre: battre qqn à plate(s) couture(s)porazit koho na hlavu, roznést koho na kopytech

buter: se buter à qqchzatvrzele trvat na čem, vzít si co do hlavy

déranger: Il a le cerveau un peu dérangé.Je popletený., Nemá to v hlavě v pořádku.

léger: avoir la tête légèrenemít nic v hlavě, mít prázdnou hlavu

hlava: signe affirmatif de la tête(souhlasné) přikývnutí hlavou

autant: autant d'hommes, autant d'aviskolik hlav, tolik rozumů

boule: avoir la boule à zéromít hlavu jako koleno

brûlé: tête brûlée, cerveau brûléhorká hlava

cerveau: avoir le cerveau maladenemít to v hlavě v pořádku

cervelle: se brûler la cervelleprohnat si kulku hlavou

chapeau: hovor. travailler du chapeaunemít to v hlavě v pořádku

chauve: être chauve comme un œufmít hlavu jako koleno

couture: battre qqn à plate(s) couture(s)porazit koho na hlavu

cru: de son (propre) cruz vlastní hlavy, sám ze sebe

farcir: farcir la tête d'un enfant de connaissancescpát dítěti do hlavy vědomosti

fourrer: fourrer qqch dans la tête de qqnvtloukat komu co do hlavy

froid: garder la tête froidezachovat chladnou hlavu

laver: laver la tête à qqnvyhubovat komu, mýt komu hlavu

mousse: hovor. se faire de la moussedělat si těžkou hlavu

mur: se cogner/se taper la tête contre les murschtít prorazit hlavou zeď

ni: C'est sans queue ni tête.Nemá to hlavu ani patu.

nord: perdre le nordztratit hlavu

noyer: se laisser noyer dans un verre d'eauztrácet hned hlavu při první překážce

nuage: être dans les nuageschodit s hlavou v oblacích

œuf: être chauve comme un œufmít hlavu jako koleno

pédale: hovor. perdre les pédalesztratit hlavu, vyjít z konceptu, být mimo

pied: des pieds à la têteod hlavy k patě

pipe: hovor. par tête de pipena osobu, na hlavu

plat: être battu à plate couturebýt na hlavu položen

poirier: faire le poirierstát na hlavě

pois: hovor. avoir un pois chiche dans la têtemít v hlavě slámu

pouce: Pouce !(Piky piky na hlavu, já už na to) Nehraju!

presser: se presser le citronlámat si hlavu

prix: mettre à prix la tête de qqnvypsat cenu na čí hlavu

prunelle: comme la prunelle de ses yeuxjako oko v hlavě

puce: mettre la puce à l'oreillenasadit brouka do hlavy

rime: Ça n'a ni rime ni raisonTo nemá hlavu ani patu

rimer: Cela ne rime à rien.Nemá to hlavu ani patu., To se s ničím nerýmuje.

sortir: sortir de la tête de qqnvypadnout z koho hlavy

taille: frapper d'estoc et de taillebít hlava nehlava

toit: être sans toitnemít střechu nad hlavou