Hlavní obsah

personne [pεʀsɔn]

Podstatné jméno ženské

  1. osoba, člověkpar personnena osobu
  2. osobnost, osobama modeste personnemoje maličkost
  3. tělo, vnější vzhledà la première/troisième personnev první/ve třetí osoběêtre bien (fait) de sa personnebýt urostlý

Zájmeno

  1. nikdoPersonne ne le sait.Nikdo to neví.Ce n'est la faute de personne.Nikdo za to nemůže
  2. (ně)kdoVous le savez mieux que personne.Víte to lépe než kdo jiný.

Vyskytuje se v

moral: personne moraleprávnická osoba

déplacé: personne déplacéevysídlenec, uprchlík, emigrant

ensemble: plusieurs personnes ensemblevíce osob pohromadě

fixe: (personne) sans domicile fixe S. D. F.bezdomovec

fois: une personne à la foispo jednom

foyer: foyer de personnes âgéesdomov důchodců

imposable: personne imposable(daňový) poplatník

registre: registre du commerce et des sociétés, BeF registre des personnes moralesobchodní rejstřík

religion: personne sans religionosoba bez vyznání, bezvěrec

y: Je n'y suis (chez moi) pour personne.Pro nikoho nejsem doma.

âgé: personnes âgéesstarší osoby

comprendre: Personne ne me comprend.Nikdo mě nechápe.

matériel: personne trop matériellepříliš přízemní osoba

cyclone: cette personne est un cycloneten člověk je jako uragán

étranger: interdit aux personnes étrangèresnepovolaným vstup zakázán

foi: personne sans foi ni loičlověk, který nemá kouska svědomí