Hlavní obsah

ensemble [ɑ̃sɑ̃bl]

Vyskytuje se v

vue: vue d'ensemblecelkový pohled

application: application de l'ensemble A vers l'ensemble Bzobrazení množiny A na množinu B

ensemble: plusieurs personnes ensemblevíce osob pohromadě

fermé: mat. ensemble ferméuzavřená množina

ouvert: ensemble ouvertotevřená množina

définition: ensemble/domaine de définition d'une fonctiondefiniční obor funkce

cochon: Nous n'avons pas gardé les cochons ensemble.Nepásli jsme spolu husy.

garder: Nous n'avons pas gardé les cochons ensemble.Husy jsme spolu nepásli.

podstata: en principe, au fond, essentiellement, pratiquement, dans l'ensemblev podstatě

souhrn: ensemble de connaissancessouhrn vědění

souhrnný: rapport d'ensemble/globalsouhrnná zpráva

nedělitelný: ensemble indivisiblenedělitelný celek

zapadat: Les faits vont ensemble.Fakta do sebe zapadají.

husa: Nous n'avons pas gardé les dindons ensemble.My jsme spolu husy nepásli.

pást: Nous n'avons pas gardé les cochons ensemble.Husy jsme spolu nepásli.

aller: aller avec, ensemblepatřit/hodit se k sobě