Hlavní obsah

společně

Vyskytuje se v

dělitel: největší společný dělitelle plus grand commun diviseur

ložnice: společná ložnice ústavudortoir

majetek: nedílný společný majetekbiens indivis

příslušenství: společné příslušenství (bytu)parties communes (d'un appartement)

společný: Společný trh Evropských společenstvíMarché commun

vlastnit: vlastnit co společně s kýmposséder qqch en commun avec qqn

jmenovatel: společný jmenovateldénominateur commun

společně: jednat společně s kým v dohoděagir concurremment avec qqn