Hlavní obsah

hromadně

Vyskytuje se v

doprava: hromadná dopravatransports en commun/publics

hromadný: ling. podstatné jméno hromadnénom collectif

inteligence: hromadná emigrace inteligencefuite des cerveaux

médium: hromadné sdělovací prostředkymédias de masse, mass médias

protest: hromadný protestprotestation massive

sdělovací: hromadné sdělovací prostředkymédias

ramassage: (hromadná) přeprava žáků do školramassage scolaire

transport: hromadná dopravatransports en commun

commun: hromadná dopravatransports en commun