Hlavní obsah

společně

Vyskytuje se v

dělitel: největší společný dělitelle plus grand commun diviseur

ložnice: společná ložnice ústavudortoir

majetek: nedílný společný majetekbiens indivis

příslušenství: společné příslušenství (bytu)parties communes (d'un appartement)

společný: Společný trh Evropských společenstvíMarché commun

vlastnit: vlastnit co společně s kýmposséder qqch en commun avec qqn

jmenovatel: společný jmenovateldénominateur commun

commun: společný majetekpráv. biens communs

communauté: vlastnit co společně s kýmposséder qqch en communauté avec qqn

dénominateur: společný jmenovatel i přen.dénominateur commun

domicile: opustit společnou domácnostquitter le domicile conjugal

étranger: nemít nic společného s kým/čím, být cizí komu/čemuêtre étranger à qqn/qqch

appartenir: být společným majetkem kohoappartenir à qqn en commun

conjugal: společná domácnostdomicile conjugal

diviseur: největší společný dělitelplus grand commun diviseur P. G. C. D.

hôte: společná tabule, společný stůl kde stálí hosté jedí za pevnou cenutable d'hôte

společně: jednat společně s kým v dohoděagir concurremment avec qqn