Hlavní obsah

společně

Vyskytuje se v

dělitel: největší společný dělitelle plus grand commun diviseur

ložnice: společná ložnice ústavudortoir

majetek: nedílný společný majetekbiens indivis

příslušenství: společné příslušenství (bytu)parties communes (d'un appartement)

společný: Společný trh Evropských společenstvíMarché commun

společný: společný jmenovateldénominateur commun

společný: mít co společného s kým/čímavoir qqch en commun avec qqn/qqch

vlastnit: vlastnit co společně s kýmposséder qqch en commun avec qqn

jmenovatel: společný jmenovateldénominateur commun

commun: práv. biens communsspolečný majetek

commun: mat. multiple/diviseur communspolečný násobek/dělitel

communauté: posséder qqch en communauté avec qqnvlastnit co společně s kým

dénominateur: dénominateur communspolečný jmenovatel i přen.

domicile: quitter le domicile conjugalopustit společnou domácnost

étranger: être étranger à qqn/qqchnemít nic společného s kým/čím, být cizí komu/čemu

appartenir: appartenir à qqn en communbýt společným majetkem koho

conjugal: domicile conjugalspolečná domácnost

diviseur: plus grand commun diviseur P. G. C. D.největší společný dělitel

hôte: table d'hôtespolečná tabule, společný stůl kde stálí hosté jedí za pevnou cenu