Hlavní obsah

transport

Vyskytuje se v

doprava: hromadná dopravatransports en commun/publics

doprava: Ministerstvo dopravy a spojůMinistère des Transports et des Communications

dopravní: dopravní prostředekmoyen de transport

mrtvice: med. mozková mrtvicecongestion cérébrale, transport au cerveau, přen. coup de sang

nákladní: nákladní loďcargo , navire de marchandises/transport

nákladní: nákladní dopravatransport de marchandises

podnik: dopravní podnikrégie des transports

prostředek: dopravní prostředekmoyen de transport

příspěvek: ekon. příspěvek na dopravuprime de transport

služba: dopravní službyservices de transports

hromadný: hromadné dopravní prostředkytransports en commun/publics

vnitrostátní: vnitrostátní přeprava zbožítransport de marchandises intérieur

air: transport par airletecká přeprava

commissionnaire: commissionnaire de transportzasílatel

service: services de transportsdopravní služby, doprava

chemin de fer: transport par chemin de ferželezniční doprava

commun: transports en communhromadná doprava

conserver: Conservez votre titre de transport.Jízdenku uschovejte.