Hlavní obsah

majetek

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (vlastnictví) propriété f, biens m pl, fortune f(dědičný nebo rodinný) patrimoine mdarovat svůj majetekfaire donation f de ses bienshromadění majetkuaccumulation f des biensnedílný společný majetekbiens indivis
  2. (věcné prostředky) actif minvestiční majetekactif immobilisé
  3. (práva ocenitelná penězi) domaine m

Vyskytuje se v

státní: státní majetekdomaine public

mezi: rozdělit majetek mezi synyrépartir les biens entre ses fils

movitý: movitý majetekbiens mobiliers

bien: biens meubles/immeublesmovitý/nemovitý majetek

bien: biens successorauxpozůstalost, majetek patřící do dědictví

commun: práv. biens communsspolečný majetek

corporel: práv. bien corporelhmotný majetek

donation: faire donation de ses biensdarovat svůj majetek

inégal: partage inégal des biensnerovné rozdělení majetku

meuble: biens meublesmovitosti, movitý majetek

appartenir: appartenir à qqn en communbýt společným majetkem koho

dépouiller: se dépouiller de ses biens en faveur de qqnzříct se svého majetku ve prospěch koho

famille: biens de famillerodinný majetek