Hlavní obsah

majetek

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (vlastnictví) propriété f, biens m pl, fortune f(dědičný nebo rodinný) patrimoine mdarovat svůj majetekfaire donation f de ses bienshromadění majetkuaccumulation f des biensnedílný společný majetekbiens indivis
  2. (věcné prostředky) actif minvestiční majetekactif immobilisé
  3. (práva ocenitelná penězi) domaine m

Vyskytuje se v

státní: státní majetekdomaine public

mezi: rozdělit majetek mezi synyrépartir les biens entre ses fils

movitý: movitý majetekbiens mobiliers

bien: movitý/nemovitý majetekbiens meubles/immeubles

commun: společný majetekpráv. biens communs

corporel: hmotný majetekpráv. bien corporel

donation: darovat svůj majetekfaire donation de ses biens

inégal: nerovné rozdělení majetkupartage inégal des biens

meuble: movitosti, movitý majetekbiens meubles

appartenir: být společným majetkem kohoappartenir à qqn en commun

dépouiller: zříct se svého majetku ve prospěch kohose dépouiller de ses biens en faveur de qqn

famille: rodinný majetekbiens de famille

majetek: darovat svůj majetekfaire donation de ses biens