Hlavní obsah

státní

Přídavné jméno

  1. (se státem související) national/-ale , de l'État, public/-ique, étatiquestátní hranicefrontière f nationalestátní poznávací značkanuméro m/plaque f d'immatriculationstátní dluhdette f de l'Étatstátní majetekdomaine m public
  2. (státem spravovaný) national/-ale státní silniceroute f nationale R. N.státní podnikentreprise f publique

Vyskytuje se v

aparát: appareil d'Étatstátní aparát

dluhopis: obligation d'État, obligation assimilable du Trésorstátní dluhopis

kasa: Trésor státní kasa

loterie: Loterie nationalestátní loterie

papír: effets publicsstátní cenné papíry

poznávací: numéro d'immatriculationstátní poznávací značka

převrat: coup d'État/coup d'État militairestátní/vojenský převrat

půjčka: emprunt d'Étatekon. státní půjčka

společnost: société privée/nationalesoukromá/státní společnost

správa: administration d'Étatstátní správa

státní: frontière nationalestátní hranice

svátek: jour fériéstátní svátek

zájem: raison d'Étatstátní zájem

zástupce: procureur de la République, v Belgii procureur du Roi, v Kanadě procureur de la Couronnepráv. státní zástupce

zastupitelství: ministère public, parquet státní zastupitelství prokuratura

zdroj: ressources humaines/de l'Étatlidské/státní zdroje

český: nationalité tchèquečeská státní příslušnost

hymna: hymne nationalstátní hymna

monopol: monopole d'Étatstátní monopol

příslušník: ressortissant státní příslušník

znak: armoiries d'Étatstátní znak

zřízení: forme de l'Étatstátní zřízení

bon: fin. bon du Trésorstátní pokladniční poukázka

coup: coup d'État(státní) převrat

dette: dette de l'Étatstátní dluh

état: coup d'Étatstátní převrat

funérailles: funérailles nationalesstátní pohřeb

immatriculation: numéro/plaque d'immatriculationregistrační značka, státní poznávací značka

numéro: numéro d'immatriculationregistrační značka, státní poznávací značka, hovor. espézetka

public: ministère publicstátní zastupitelství, prokuratura

rente: rentes sur l'Étatstátní renta, dluhopis

société: société privée/nationalesoukromá/státní společnost

coffre: coffres de l'Étatstátní pokladna

princesse: aux frais de la princesseza státní peníze, na cizí účet

příslušnost: občanství nationalité státní příslušnost