Hlavní obsah

stojící

Vyskytuje se v

stát: stát (si)trvat na něčem na čem persister, s'obstiner, insister à faire qqch, dans qqch

americký: Spojené státy americkéÉtats-Unis d'Amérique

co: stůj co stůjadvienne que pourra

členský: členské státy EUÉtats membres de l'UE

fronta: stát ve frontěfaire la queue

hlava: hlava státuchef de l'État

Izrael: stát IzraelÉtat hébreu

liga: Liga arabských státůLigue arabe

mistr: stát se mistrem v čempasser maître dans qqch

nástroj: stát se nástrojem kohodevenir l'instrument de qqn

nástupnický: práv. nástupnické státyÉtats successeurs

odveta: odveta proti sousednímu státureprésailles contre un État voisin

otevřený: zůstat stát s otevřenými ústyrester bouche bée

pevně: stát si pevně za svými rozhodnutímirester inébranlable dans ses résolutions

pozor: stát v pozoruêtre au garde à vous

protivzdušný: protivzdušná obrana státu PVOSdéfense aérienne du territoire D. A. T.

socha: stát jako sochaêtre immobile comme une statue

stát se: Rádo se stalo.À votre service.

suverénní: suverénní státétat souverain

údiv: stát v údivu před čímrester étonné devant qqch

: Ať se stane cokoli.Quoi qu'il arrive.

kolik: Kolik to stojí?Combien ça coûte ?, Ça fait combien ?

rád: Rádo se stalo. odpověď na poděkováníJe vous en prie.

slavný: stát se slavnýmdevenir célèbre

vidění: To stojí za vidění.Cela mérite d'être vu.

vzpřímeně: stát/sedět vzpřímeněse tenir/être assis droit

grešle: nestát ani za zlámanou grešline pas valoir un clou

hřích: expr. Ta by stála za hřích.Elle est vraiment canon.

mimo: stát mimo zákonêtre hors la loi

pól: stát na opačném póluêtre du point de vue opposé

rozcestí: přen. stát/být na rozcestíse trouver/être à la croisée des chemins

sloup: stát jako solný slouprester planté comme une borne

solný: stát jako solný slouprester planté comme une borne

svět: co svět světem stojídepuis que le monde est monde

těžký: stát těžké prachycoûter chaud

uctivý: stát v uctivé vzdálenostirester à distance respectueuse

veslo: stát/být u veslatenir la barre, être à la barre

zůstávat: Rozum mi nad tím zůstává stát.Cela dépasse l'entendement., Je n'en reviens pas.

autel: stát a církevle trône et l'autel

chef: hlava státuchef de l'État

coûteux: náročný na čas, stojící hodně časucoûteux en temps

état: hlava státuchef d'État

hébreu: stát IzraelÉtat hébreu

importance: stát se důležitýmprendre de l'importance

: Stát!Halte-là !

mœurs: stát se zvykementrer dans les mœurs

moi: Stát jsem já. výrok, který je připisován Ludvíkovi XIV.L'État, c'est moi.

pouvoir: Může se stát, že...Il peut arriver que...

queue: stát ve frontěfaire la queue

solidement: pevně stojící na vlastních nohousolidement campé sur ses jambes

valoir: stůj co stůj, za každou cenuvaille que vaille

bander: Stojí mu., Houpnul mu.Il bande.

barrer: zastoupit komu cestu, stát komu v cestěbarrer le passage à qqn

clouer: stát jako přibitýpřen. rester cloué sur place

combien: Kolik to stojí?Combien ça coûte ?

coûter: Kolik stojí to auto?Combien coûte cette voiture ?

debout: stát, držet se zpříma, držet se na nohouse tenir debout

devenir: Stala se jeho ženou.Elle est devenue sa femme.

diriger: státem řízená ekonomikaéconomie dirigée par l'État

embrasser: stát se zastáncem, zastat se kohoembrasser la défense de qqn

ficher: Kašle na to, co se může stát.Il se fiche de ce qui peut arriver.

idée: Víš, kolik to asi stojí?As-tu une idée du prix ?

parce que: Protože já za to stojím.Parce que je le vaux bien.

advenir: Ať se stane cokoli.Quoi qu'il advienne.

ainsi: Staň se., Amen.Ainsi soit-il.

bonbon: hodně státcoûter bonbon

borne: zůstat stát jako solný slouprester planté comme une borne

bûche: Stojí jako zařezaný.Il reste là comme une bûche.

cher: za moc nestátne pas valoir cher

clou: Nestojí to za zlámanou grešli.Ça ne vaut pas un clou.

conseilleur: Raditi mnoho nestojí., Rádci nejsou plátci.Les conseilleurs ne sont pas les payeurs.

croisée: stát na křižovatce rozhodný okamžikêtre à la croisée des chemins

déplacement: To stojí za vidění. i cestuhovor. Ça vaut le déplacement.

fouetter: To nestojí za řeč., Z toho se nestřílí.Il n'y a pas de quoi fouetter un chat.

lapin: stát za prd, nestát ani za psí štěkne pas valoir un pet de lapin

meilleur: stát při sobě v dobrém i zlémêtre unis pour le meilleur et pour le pire

pet: Stojí to za hovno., Nestojí to za nic.hovor. Ça ne vaut pas un pet de lapin.

pied: stát nohama na zemiavoir les pieds sur terre

piquet: stát jako solný sloupêtre planté comme un piquet

poirier: stát na hlavěfaire le poirier

position: stát za svýmrester sur ses positions

proverbe: stát se příslovečnýmpasser en proverbe

rester: nestát se založenýma rukamane pas rester les bras croisés

tapisserie: stát u zdi, sedět při tanci, o ženěfaire tapisserie

tripette: To nestojí ani za zlámanou grešli.Ça ne vaut pas tripette.

voler: stát na vlastních nohouvoler de ses propres ailes