Hlavní obsah

diriger [diʀiʒe]

Tranzitivní sloveso

  1. qqn/qqch řídit, vést koho/co, spravovat co podnik, diskusi ap.économie dirigée par l'Étatstátem řízená ekonomikadiriger un orchestredirigovat orchestr
  2. řídit, dirigovat dávat příkazy
  3. řídit auto ap.
  4. qqch contre/sur qqn/qqch, vers qqn/qqch pos(í)lat co proti komu/čemu, na koho/co, ke komu/čemu
  5. qqch sur qqn/qqch namířit co na koho/co zbraň ap.diriger une lumière sur qqn/qqchposvítit si na koho/co
  6. se diriger vers qqn/qqch dát se, pustit se, (za)mířit ke komu/čemu

Vyskytuje se v

vers: zamířit k východuse diriger vers la sortie

dirigé: regulovaná cenaprix dirigé

činitel: vedoucí činiteldirigeant

vůdce: odborářský vůdceleader/dirigeant syndical

zrak: upřít zrak na codiriger ses yeux sur qqch, attacher les yeux sur qqn/qqch

diriger: státem řízená ekonomikaéconomie dirigée par l'État