Hlavní obsah

dirigé [diʀiʒe]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

diriger: se dirigervers qqn/qqch dát se, pustit se, (za)mířit ke komu/čemu

vers: se diriger vers la sortiezamířit k východu

diriger: économie dirigée par l'Étatstátem řízená ekonomika

diriger: diriger un orchestredirigovat orchestr

diriger: diriger une lumière sur qqn/qqchposvítit si na koho/co

činitel: vedoucí činiteldirigeant

vůdce: odborářský vůdceleader/dirigeant syndical

zrak: upřít zrak na codiriger ses yeux sur qqch, attacher les yeux sur qqn/qqch