Hlavní obsah

chef [ʃεf]

Podstatné jméno mužské

  1. vedoucí, šéf, ředitel, přednosta, vůdce, hlavachef de l'Étathlava státuchef du gouvernementpředseda vládychef de garenáčelník stanicechef de trainvlakvedoucí
  2. velitel, náčelník vojenská hodnost
  3. šéf, vůdce, hlava gangu, bandy ap.
  4. chef de famille hlava rodiny
  5. chef d'orchestre dirigent
  6. chef de cuisine, chef cuisinier gastr.vrchní kuchař, šéfkuchař, šéf kuchyněla surprise du chefpřekvapení šéfkuchaře
  7. en chef vrchní, hlavní
  8. de son chef o své újmě, na vlastní pěst, sám (od sobe)
  9. práv.hlavní bod
  10. au premier chef v první řadě, především

Vyskytuje se v

file: předákchef de file

baguette: taktovkabaguette de chef d'orchestre

chantier: stavbyvedoucíchef de chantier

chef-lieu: okresní městochef-lieu d'arrondissement

chœur: sbormistrchef de chœur

clan: stařešina roduchef de clan

commandant: vrchní velitelcommandant en chef

état: hlava státuchef d'État

général: velící generálgénéral en chef

rédacteur: šéfredaktor, hlavní redaktorrédacteur en chef

hlava: hlava státuchef de l'État

katedra: vedoucí katedrychef /directeur de département, directeur de l'UFR

náčelník: indiánský náčelníkchef indien

okresní: okresní městochef-lieu d'arrondissement

rodina: hlava rodinychef de famille

stát: hlava státuchef de l'État

tajemství: tajemství šéfkuchařesurprise du chef

vedoucí: vedoucí katedrychef de département, directeur de l'UFR

vrchní: vrchní velitelcommandant en chef

mistrovský: mistrovské dílochef-d'œuvre

pěst: udělat co na vlastní pěstfaire qqch de son propre chef

chef: hlava rodinychef de famille