Hlavní obsah

vrchní

Přídavné jméno

  1. (horní) supérieur/-ieurevrchní strana látky ap.endroit m
  2. (s nejvyšší pravomocí ap.) en chefvrchní soud(ní dvůr)Haute Cour f de justicevrchní velitelcommandant m en chef

Vyskytuje se v

číšník: vrchní číšníkpatron , maître d'hôtel

rabín: vrchní rabíngrand rabbin

velitelství: vrchní velitelství armádyhaut commandement des armées

vrchní: vrchní strana látky ap.endroit