Hlavní obsah

maître [mεtʀˌ mεtʀεs]

Podstatné jméno mužské

  1. pán/paní otroka, vazala ap.
  2. mistr, učitel, vzor
  3. oslovení advokáta, notáře, exekutora ap.

Podstatné jméno

  1. pán někdo mocný, vlivný, něco ovládající
  2. maître/maîtresse de maison pán/paní domu
  3. majitel, vlastník
  4. vedoucí, šéfmaître d'œuvredílovedoucí, hist. stavitelmaître de balletbaletní mistr
  5. loďmistr
  6. učitel/učitelkamaître de musiqueučitel hudbymaître d'armesučitel šermu

Vyskytuje se v

femme: maîtresse femmeenergická/rázná žena

hôtel: maître d'hôtelvrchní číšník, osoba dohlížející na obsluhu hostů

maçon: maître maçonzednický mistr

soi: rester maître de soiovládnout se

charbonnier: Charbonnier est maître dans sa maison.Doma je každý svým pánem.

tel: tel maître, tel valetjaký pán, takový krám

valet: tel maître, tel valetjaký pán, takový kmán