Hlavní obsah

pevně

Vyskytuje se v

disk: disque durpevný disk

látka: corps solidepevná látka

linka: ligne fixepevná linka

materiál: matière solide et résistantepevný a odolný materiál

pevný: état solidefyz. pevné skupenství

podklad: fondement solidepevný podklad

skupenství: état solide/liquide/gazeuxpevné/kapalné/plynné skupenství

vůle: avoir une volonté de fermít pevnou vůli

nerv: avoir les nerfs solidesmít pevné nervy

sedlo: être bien en sellepevně sedět v sedle

ztratit: perdre piedztratit (pevnou) půdu pod nohama

consistance: esprit sans consistancenepevný člověk

corps: corps solidepevná látka

disque: disque durpevný disk

état: état solide/liquide/gazeuxpevné/kapalné/plynné skupenství

solide: état solidepevné skupenství

solidement: solidement campé sur ses jambespevně stojící na vlastních nohou

terre: terre fermepevná půda, pevnina, souš

sceller: Ses lèvres étaient scellées.Jeho rty byly pevně stisknuty.

charbonnier: foi du charbonnierpevná víra

chaux: bâtir à chaux et à sablestavět pevně

fer: avoir une volonté de fermít pevnou vůli

ferme: avoir la main fermemít pevnou ruku

vache: plancher des vachespevnina, pevná půda pod nohama

pevně: rester inébranlable dans ses résolutionsstát si pevně za svými rozhodnutími