Hlavní obsah

zůstávat

Vyskytuje se v

pozadu: rester à la traînezůst(áv)at pozadu

stadium: demeurer à l'état embryonnairezůstávat v zárodečném stadiu

vzdálenost: rester à distance respectueusezůst(áv)at v uctivé vzdálenosti

stát: Cela me dépasse.Rozum mi nad tím zůstává stát.

vzadu: rester en arrièrezůst(áv)at vzadu

arrière: rester en arrièrezůst(áv)at pozadu

perdre: perdre du terrainztrácet náskok, zůstávat pozadu za soupeřem, přen. ztrácet pozice, ustupovat

prolongé: hovor. jeune fille prolongéedívka, která zůstává na ocet

traîne: rester à la traînezůst(áv)at pozadu, loudat se

rester: rester en arrièrezůstávat pozadu

coulisse: se tenir dans la coulissezůst(áv)at v zákulisí

zůstávat: Cela dépasse l'entendement., Je n'en reviens pas.Rozum mi nad tím zůstává stát.