Hlavní obsah

traîne [tʀεn]

Příslovce

  • à la traîne ve vleku o lodi ap., pozadu, na konci skupiny ap., pohozenýrester à la traînezůst(áv)at pozadu, loudat se

Vyskytuje se v

traîner: vléci se, vláčet se únavou ap.se traîner

traînée: ohon kometytraînée lumineuse d'une comète

boue: vláčet bahnem, pošpinit kohotraîner qqn dans la boue

savate: třít bíduhovor. traîner la savate

pozadu: zůst(áv)at pozadurester à la traîne

připlazit se: připlazit se po kolenou ke komu/čemuse traîner à genoux jusqu'à qqn/qqch

vlečka: šaty s vlečkourobe à traîne

bláto: vláčet koho blátemtraîner qqn dans la boue

chvost: chvost kometyqueue/traînée lumineuse d'une comète

plahočit se: plahočit se životemtraîner sa vie

slimák: vléci se jako slimákse traîner comme une limace

třít: expr. třít bídu s nouzítraîner la savate, tirer le diable par la queue, danser devant le buffet

vláčet: vláčet koho blátemtraîner qqn dans la boue

traîne: ve vleku o lodi ap., pozadu, na konci skupiny ap., pohozenýà la traîne