Hlavní obsah

traîner [tʀene]

Tranzitivní sloveso

  1. táhnout (za sebou) povoz, břímě ap., vléci vagóny ap.hovor. traîner une misérable vieprotloukat se, živořit
  2. protáhnout časovětraîner qqch en longueurprotahovat, odkládat co

Vyskytuje se v

traîner: se traînervléci se, vláčet se únavou ap.

traînée: traînée lumineuse d'une comèteohon komety

boue: traîner qqn dans la bouevláčet bahnem, pošpinit koho

savate: hovor. traîner la savatetřít bídu

pozadu: rester à la traînezůst(áv)at pozadu

připlazit se: se traîner à genoux jusqu'à qqn/qqchpřiplazit se po kolenou ke komu/čemu

vlečka: robe à traînešaty s vlečkou

bláto: traîner qqn dans la bouevláčet koho blátem

chvost: queue/traînée lumineuse d'une comètechvost komety

plahočit se: traîner sa vieplahočit se životem

slimák: se traîner comme une limacevléci se jako slimák

třít: traîner la savate, tirer le diable par la queue, danser devant le buffetexpr. třít bídu s nouzí

vláčet: traîner qqn dans la bouevláčet koho blátem

traîne: à la traîneve vleku o lodi ap., pozadu, na konci skupiny ap., pohozený