Hlavní obsah

traîner [tʀene]

Tranzitivní sloveso

  1. táhnout (za sebou) povoz, břímě ap., vléci vagóny ap.hovor. traîner une misérable vieprotloukat se, živořit
  2. protáhnout časovětraîner qqch en longueurprotahovat, odkládat co

Vyskytuje se v

traîne: à la traîneve vleku o lodi ap., pozadu, na konci skupiny ap., pohozený

traîne: rester à la traînezůst(áv)at pozadu, loudat se

traîne: robe à traînešaty s vlečkou

traînée: traînée lumineuse d'une comèteohon komety

boue: traîner qqn dans la bouevláčet bahnem, pošpinit koho

savate: hovor. traîner la savatetřít bídu

traînée: comme une traînée de poudre(rychle) jako blesk

pozadu: zůst(áv)at pozadurester à la traîne

připlazit se: připlazit se po kolenou ke komu/čemuse traîner à genoux jusqu'à qqn/qqch

vlečka: šaty s vlečkourobe à traîne

bláto: vláčet koho blátemtraîner qqn dans la boue

chvost: chvost kometyqueue/traînée lumineuse d'une comète

plahočit se: plahočit se životemtraîner sa vie

slimák: vléci se jako slimákse traîner comme une limace

třít: expr. třít bídu s nouzítraîner la savate, tirer le diable par la queue, danser devant le buffet

vláčet: vláčet koho blátemtraîner qqn dans la boue