Hlavní obsah

nasadit

Vyskytuje se v

pouto: mettre les menottes à qqnnasadit komu pouta

tempo: mettre la gommenasadit tempo

brouk: mettre la puce à l'oreillenasadit brouka do hlavy

koruna: couronner qqchiron. nasadit čemu korunu

nůž: mettre le couteau sous la gorge de qqnnasadit komu nůž na krk

páka: mettre tout en œuvre pour...nasadit všechny páky, aby...

paroh: hovor. faire cocu, cocufier qqnnasadit komu parohy

všechen, všechna, všechno: mettre le paquetvydat ze sebe všechno, nasadit všechny páky

rein: mettre à qqn l'épée dans les reinsnasadit komu nůž na krk

ferrer: ferrer une rouenasadit obruč na kolo

barre: placer la barre trop hautnasadit laťku příliš vysoko

bois: faire flèche de tout boisnasadit všechny páky, užít všech prostředků

ciel: remuer ciel et terrenasadit všechny páky, udělat všechno možné

pied: mettre qqn au pied du murpřitlačit koho ke zdi, nasadit komu nůž na krk

puce: mettre la puce à l'oreillenasadit brouka do hlavy

remuer: remuer ciel et terrenasadit všechny páky

nasadit: mettre les menottes à qqnnasadit komu pouta