Hlavní obsah

člověk

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (lidský jedinec) homme m, personne f, corps mzlý člověkpersonne f méchantepoctivý člověkbrave homme m
  2. (muž obecně) homme m, personne fvelký člověkhomme m grand
  3. (kdokoli, jeden) onČlověk nikdy neví.On ne sait jamais.
  4. člověče (oslovení) mon vieuxČlověče, nezlob se stolní hraT'en fais pas, Petits chevaux

Vyskytuje se v

consistance: nepevný člověkesprit sans consistance

danger: člověk nebezpečný svému okolíun danger public

endroit: místní lidégens de l'endroit

exquis: vzácný člověkhomme exquis

grand: velký člověk postavouhomme grand

homme: prostý občan, obyčejný člověk, muž z ulicehomme de la rue

humain: postavení člověka ve světěcondition humaine

jeune: mladí lidé, mládežjeunes gens

mérite: nadaní lidégens de mérite

nourri: podvyživený člověkmal-nourri

prétention: nenáročný člověkhomme sans prétentions

: tito lidéces gens-là

abattre: člověk na zabitíhomme à abattre

ciel: Člověče, přičiň se, a Bůh ti pomůže.Aide-toi, le ciel t'aidera.

cyclone: ten člověk je jako uragáncette personne est un cyclone

dieu: Člověk míní, pánbůh mění.L'homme propose, Dieu dispose.

engourdir: malátná mysl, těžkopádný člověkesprit engourdi

facette: člověk mnoha tvářípersonnage à facettes

foi: člověk, který nemá kouska svědomípersonne sans foi ni loi

leur: jejich lidé, příbuzní, známíles leurs

moine: Šaty nedělají člověka.L'habit ne fait pas le moine.

moule: Je to jedinečný člověk.Le moule est cassé.

moulin: Dvěma pánům nelze sloužit., Člověk nemůže být najednou na dvou posvíceních.On ne peut être à la fois au four et au moulin.