Hlavní obsah

člověk

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (lidský jedinec) homme m, personne f, corps mzlý člověkpersonne f méchantepoctivý člověkbrave homme m
  2. (muž obecně) homme m, personne fvelký člověkhomme m grand
  3. (kdokoli, jeden) onČlověk nikdy neví.On ne sait jamais.
  4. člověče (oslovení) mon vieuxČlověče, nezlob se stolní hraT'en fais pas, Petits chevaux

Vyskytuje se v

consistance: esprit sans consistancenepevný člověk

danger: un danger publicčlověk nebezpečný svému okolí

endroit: gens de l'endroitmístní lidé

exquis: homme exquisvzácný člověk

grand: homme grandvelký člověk postavou

grand: grand hommevelký/důležitý člověk významem

homme: homme de la rueprostý občan, obyčejný člověk, muž z ulice

humain: condition humainepostavení člověka ve světě

humain: les humainslidé

jeune: jeunes gensmladí lidé, mládež

mérite: gens de méritenadaní lidé

nourri: mal-nourri podvyživený člověk

prétention: homme sans prétentionsnenáročný člověk

: ces gens-làtito lidé

abattre: homme à abattrečlověk na zabití

ciel: Aide-toi, le ciel t'aidera.Člověče, přičiň se, a Bůh ti pomůže.

cyclone: cette personne est un cycloneten člověk je jako uragán

dieu: L'homme propose, Dieu dispose.Člověk míní, pánbůh mění.

engourdir: esprit engourdimalátná mysl, těžkopádný člověk

facette: personnage à facettesčlověk mnoha tváří

foi: personne sans foi ni loičlověk, který nemá kouska svědomí

leur: les leursjejich lidé, příbuzní, známí

moine: L'habit ne fait pas le moine.Šaty nedělají člověka.

moule: Le moule est cassé.Je to jedinečný člověk.

moulin: On ne peut être à la fois au four et au moulin.Dvěma pánům nelze sloužit., Člověk nemůže být najednou na dvou posvíceních.