Hlavní obsah

osoba

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (člověk, jedinec) personne f, personnage m, existence fstůl pro dvě osobytable f pour deux (personnes)
  2. (právní subjekt) personne fprávnická osobapersonne f morale
  3. (divadelní postava) personnage m
  4. (mluvnická kategorie) personne f

Vyskytuje se v

léto: osoba ve středních letechpersonne entre deux âges

právnický: práv. právnická osobapersonne morale

příjem: daň z příjmu fyzických osobimpôt sur le revenu des personnes physiques I. R. P. P.

střední: osoba ve středním věkupersonne entre deux âges

trvalý: osoba bez trvalého bydlištěpersonne sans domicile fixe

výdělečně: osoba výdělečně činnásalarié , employé , personne rétribuée par un employeur

zhruba: zhruba dvacet osobune vingtaine de personnes

na: tisíc eur na osobumille euros par tête/personne

víc: víc než osm osobplus de huit personnes

cargo: = loď pro dopravu nákladů i osobcargo mixte

civil: osobní data, základní údaje o osoběétat civil

conseil: právní rádce, zástupce nesvéprávné osobypráv. conseil judiciaire

domicile: osoba bez trvalého bydlištěsans domicile fixe

ensemble: více osob pohromaděplusieurs personnes ensemble

personne: na osobupar personne

prenant: příjemce, fin. zainteresovaná osoba na chodu společnostipartie prenante

quotient: = z daní odečitatelné položky na vyživované osobypráv. quotient familial

religion: osoba bez vyznání, bezvěrecpersonne sans religion

âgé: starší osobypersonnes âgées

matériel: příliš přízemní osobapersonne trop matérielle

pipe: na osobu, na hlavuhovor. par tête de pipe

osoba: právnická osobapersonne morale