Hlavní obsah

osoba

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (člověk, jedinec) personne f, personnage m, existence fstůl pro dvě osobytable f pour deux (personnes)
  2. (právní subjekt) personne fprávnická osobapersonne f morale
  3. (divadelní postava) personnage m
  4. (mluvnická kategorie) personne f

Vyskytuje se v

léto: osoba ve středních letechpersonne entre deux âges

právnický: práv. právnická osobapersonne morale

příjem: daň z příjmu fyzických osobimpôt sur le revenu des personnes physiques I. R. P. P.

střední: osoba ve středním věkupersonne entre deux âges

trvalý: osoba bez trvalého bydlištěpersonne sans domicile fixe

výdělečně: osoba výdělečně činnásalarié , employé , personne rétribuée par un employeur

výdělečně: osoba samostatně výdělečně činnátravailleur indépendant, SwF personne exerçant une activité lucrative indépendante

zhruba: zhruba dvacet osobune vingtaine de personnes

na: tisíc eur na osobumille euros par tête/personne

víc: víc než osm osobplus de huit personnes

cargo: cargo mixte= loď pro dopravu nákladů i osob

civil: état civilosobní data, základní údaje o osobě

conseil: práv. conseil judiciaireprávní rádce, zástupce nesvéprávné osoby

domicile: sans domicile fixeosoba bez trvalého bydliště

ensemble: plusieurs personnes ensemblevíce osob pohromadě

personne: par personnena osobu

prenant: partie prenantepříjemce, fin. zainteresovaná osoba na chodu společnosti

quotient: práv. quotient familial= z daní odečitatelné položky na vyživované osoby

religion: personne sans religionosoba bez vyznání, bezvěrec

âgé: personnes âgéesstarší osoby

matériel: personne trop matériellepříliš přízemní osoba

personne: à la première/troisième personnev první/ve třetí osobě

pipe: hovor. par tête de pipena osobu, na hlavu