Hlavní obsah

trvalý

Vyskytuje se v

bydliště: domicile fixetrvalé bydliště

neschopnost: invalidité trvalá pracovní neschopnost

ondulace: ondulation permanentetrvalá ondulace

pobyt: permis de séjourpovolení k (trvalému) pobytu

domicile: sans domicile fixeosoba bez trvalého bydliště

fixe: domicile fixetrvalé bydliště

incapacité: incapacité permanentetrvalá invalidita

prélèvement: prélèvement automatiquetrvalý příkaz

automatique: prélèvement automatiquetrvalý příkaz k úhradě

trvalý: adresse permanenteadresa trvalého bydliště