Hlavní obsah

léto

Podstatné jméno, rod střední

  1. (roční období) été mv nejparnějším létěau (plus) fort de l'étébabí léto pavučinafil m de la vierge
  2. (rok) an m(průběh) année f(věk) âge mKolik je ti let?Quel âge as-tu ?před dvěma letyil y a deux ansdvacet let nato, po dvaceti letechvingt ans aprèsv nejlepších letechdans la fleur de l'âgeosoba ve středních letechpersonne f entre deux âgesv padesátých letechdans les années 50

Vyskytuje se v

babí: babí létoété de la Saint Martin, pavučina fils de la Vierge

dospívání: léta dospívánívertes années

let: pravidelný/mezinárodní/dálkový letvol régulier/international/long-courrier

let: vnitrostátní letvol intérieur/domestique

let: lety do vesmíruvols spatiaux

mladý: za mých mladých letde mon temps, dans mon jeune temps

být: Je mu dvacet let.Il a vingt ans.

hit: hity 60. lettubes des années 1960

i: jak v létě, tak i v ziměen été ainsi qu'en hiver

kolik: Kolik je mu let?Quel âge a-t-il ?

letos: letos v létěcet été

přes, přese: přes třicet letplus de trente ans

působit: Společnost působí na trhu už deset let.La société est présente sur le marché depuis dix ans.

se, si: Ten dům se staví už pět let.On construit cette maison depuis cinq ans.

století: padesátá léta osmnáctého stoletíles années cinquante du dix-huitième siècle

trvat: Jak dlouho trvá let?Combien de temps dure le vol ?

uplynout: Od té události uplynulo už mnoho let.Il s'est écoulé plusieurs années depuis cet événement.

věk: ve věku čtyřiceti letà l'âge de quarante ans

vnitrostátní: vnitrostátní letyvols intérieurs

été: été comme hiverv zimě v létě pořád

fil: fils de la viergebabí léto vlákno

ingrat: âge ingratklackovitá léta puberta

lustre: des lustresléta, roky

rase-mottes: vol en rase-motteslet těsně při zemi

soixante: les années 60šedesátá léta

spatial: voyage spatialkosmický let

trente: les années 30třicátá léta

vierge: fil de la viergebabí léto pavučina

x: pendant x annéesx let, (po) určitou dobu

aliter: alité depuis des annéesléta upoutaný na lůžko

aller: L'été s'en va.Léto odchází.

annuler: Le vol pour Lisbonne a été annulé.Let do Lisabonu byl zrušen.

an: bon an, mal anjak šla léta, rok co rok

hiver: été comme hiverv zimě v létě

rajeunir: hovor. Cela ne me rajeunit pas.To mi léta neubere., Nemládnu.

vache: les sept vaches grasses et les sept vaches maigressedm tučných a sedm hubených let