Hlavní obsah

mladý

Přídavné jméno

  1. (člověk ap.) jeuneza mých mladých letde mon temps, dans mon jeune tempsmladí lidéjeunes gens m pl
  2. (typický pro mládí) jeune
  3. (nový, nově vzniklý) jeune

Vyskytuje se v

ještě: Il est (encore) jeune.Je ještě mladý.

mladší: néolithique mladší doba kamenná

paní: jeune mariée mladá paní

víno: vin dans sa primeurmladé víno hned po vinobraní

žák: benjamin mladší žák

bratr: frère cadet/aînémladší/starší bratr

caractère: être jeune de caractèrebýt mladý duchem

fille: fille cadettedruhá/nejmladší dcera

jeune: jeunes gensmladí lidé, mládež

mladý: de mon temps, dans mon jeune tempsza mých mladých let