Hlavní obsah

působit

Nedokonavé sloveso

  1. (být příčinou) causer, provoquer, produire, faire
  2. na koho/co (vyvolávat dojem) donner l'impression de (faire) qqch, faire impression sur qqn
  3. na koho (mít vliv) influencer qqn, avoir l'influence sur qqn(mít účinek) avoir/produire un effet
  4. (pracovat) travailler(vykonávat profesi) exercer
  5. (o firmě ap.) être actif/-ive dans le domaine de qqch, opérer(být přítomen) être présent/-enteSpolečnost působí na trhu už deset let.La société est présente sur le marché depuis dix ans.
  6. (ovlivňovat) décider, pousser

Vyskytuje se v

dobře: avoir bonne façondobře (za)působit

šílený: donner à qqn un mal foupůsobit komu šílenou bolest

zpětně: avoir un effet rétroactifpůsobit zpětně

poser: poser problèmepůsobit problémy

relâcher: relâcher l'intestinpůsobit projímavě, projímat

froid: jeter un froidpůsobit jako studená sprcha

působit: La société est présente sur le marché depuis dix ans.Společnost působí na trhu už deset let.