Hlavní obsah

pousser [puse]

Tranzitivní sloveso

  1. qqn strčit do koho, vystrčit koho
  2. qqch (za)tlačit co
  3. qqn/qqch pobídnout, hnát, vést koho/co koně ap.pousser qqn au culkopat koho do zadku postrkovat, dokopat koho k čemu
  4. přen.qqn unést, strhnout, dohnat koho
  5. přen.qqn à (faire) qqch pobídnout, ponoukat, nabádat koho k čemu
  6. qqn podporovat koho, pomáhat komupousser un élèvepobízet žáka k práci
  7. qqch strčit, postrčit, tlačit co kočárek ap.pousser l'aiguillešít
  8. přen.qqch jusqu'à qqch hnát, dohnat, vyhnat co až kampousser qqch jusqu'au boutdotáhnout co (až) do koncepousser qqch à la perfectionpřivést co k dokonalostipousser son travailurychlit práci, pospíšit si s pracípousser ses affairespopohnat své záležitosti

Sloveso zvratné

  1. se pousser (pro)tlačit se davem ap.hovor. se pousser du colvytahovat se, naparovat se, nafukovat se
  2. se pousser posunout se uvolnit místo

Vyskytuje se v

démographique: poussée démographiquedemografický tlak

rugissement: pousser des rugissements de colèreřvát vzteky

un: en pousser unezazpívat si (písničku)

ah: pousser des oh ! et des ah !naříkat, vzdychat

oh: pousser des oh ! et des ah !naříkat, bědovat

poussée: poussée de la fouletlačenice

bouchon: hovor. pousser le bouchon trop loinzajít příliš daleko, přehnat to

champignon: pousser comme un champignonrůst jako z vody

chêne: pousser comme un chênerůst jako z vody

chiendent: pousser comme du chiendentrůst jako houby po dešti

noir: pousser les choses au noirvidět věci černě