Hlavní obsah

působit

Nedokonavé sloveso

  1. (být příčinou) causer, provoquer, produire, faire
  2. na koho/co (vyvolávat dojem) donner l'impression de (faire) qqch, faire impression sur qqn
  3. na koho (mít vliv) influencer qqn, avoir l'influence sur qqn(mít účinek) avoir/produire un effet
  4. (pracovat) travailler(vykonávat profesi) exercer
  5. (o firmě ap.) être actif/-ive dans le domaine de qqch, opérer(být přítomen) être présent/-enteSpolečnost působí na trhu už deset let.La société est présente sur le marché depuis dix ans.
  6. (ovlivňovat) décider, pousser

Vyskytuje se v

dobře: dobře (za)působitavoir bonne façon

šílený: působit komu šílenou bolestdonner à qqn un mal fou

zpětně: působit zpětněavoir un effet rétroactif