Hlavní obsah

travailler [tʀavaje]

Tranzitivní sloveso

  1. zpracov(áv)at suroviny, svědky, soupeře ap., opracov(áv)at dřevo ap.
  2. obděl(áv)at zemi
  3. vypracov(áv)at svůj styl ap.
  4. qqn (vy)cvičit koho koně ap.
  5. qqch cvičit se v čem ve hře na klavír ap., dělat co box ap.

Vyskytuje se v

dételer: travailler sans dételerpracovat v jednom kuse

relais: travailler par relaispracovat na směny

pair: travailler au pairpracovat za byt a stravu/jako au pair

bœuf: travailler comme un bœufdřít jako kůň

chapeau: hovor. travailler du chapeaunemít to v hlavě v pořádku

fée: avoir des doigts de fée, travailler comme une féemít zlaté ruce na jemnou práci, o ženě

forçat: travailler comme un forçatdřít jako mezek

somme: travailler comme une bête de sommedřít jako soumar

vigne: travailler à la vigne du Seigneurpracovat na vinici Páně, kázat slovo boží