Hlavní obsah

somme [sɔm]

Podstatné jméno mužské

Vyskytuje se v

somme: bête de sommetažné zvíře, soumar

tout: somme toutevcelku, celkem vzato, konec konců

disponible: práv. somme disponibledispoziční částka

combien: hovor. Le combien sommes-nous ?Kolikátého je? datum

de: moitié d'une sommepolovina částky

impasse: přen. Nous sommes dans une impasse.Jsme v úzkých/ve slepé uličce.

prélever: prélever une somme sur son comptevybrat částku z účtu

seize: Nous sommes le 16.Dnes je šestnáctého.

bord: Nous sommes du même bord.Jsme na stejné lodi.

dnes: Quel jour sommes-nous?Kolikátého je dnes?

kolikátý: Le combien sommes-nous ?Kolikátého (dnes) je?

pěkný: coquette/gentille somme pěkná sumička

peněžní: somme d'argentpeněžní obnos

zkrátka: en somme, somme toutezkrátka a dobře

soumar: travailler comme une bête de sommedřít jako soumar