Hlavní obsah

dobře

Příslovce

  1. (řádně, ušlechtile) bienvycházet s kým dobřeêtre bien avec qqn
  2. (dovedně, řádně) bienNemluvím dobře francouzsky.Je ne parle pas bien français.dobře si to rozmyslety regarder à deux foispočínat si dobřes'y prendre bien
  3. (vhodně pro daný účel) bien
  4. (bezchybně) biendobře vyslovovatavoir une bonne prononciation
  5. (příznivě, příjemně, vhodně) bienNení mi dobře.Je ne me sens pas bien.Mám se dobře.Je vais bien.dobře (za)působitavoir bonne façonmít se dobřese porter bien

Vyskytuje se v

den: Dobrý den! pozdravBonjour !

dobré: spojeni v dobrém i zlémunis pour le meilleur et pour le pire

dobré: po dobrémà l'amiable

dobrý: dobrý chlapun bon type/diable/bougre

dobrý: udělat dobrý skutekfaire une bonne action

dobrý: mít dobré známkyavoir de bonnes notes

dobrý: být z dobré rodinyêtre de bonne famille

dobrý: mít dobré srdceavoir bon cœur

dobrý: Dobrý den!/večer! pozdravBonjour !/Bonsoir !

dobrý: Dobrou chuť!Bon appétit!

dobrý: dobrá vůlebonne volonté

dojem: dělat dobrý/špatný dojemfaire/donner bonne/mauvaise impression

hodina: čekat už dobrou hodinuattendre depuis une bonne heure

chovat se: chovat se špatně/dobře ke komuse comporter ma/bien avec qqn, traiter qqn mal/bien

chuť: Dobrou chuť!Bon appétit!, hovor. Bon app !

chutnání: Dobré chutnání!Bon appétit !

konec: nechat si to nejlepší na konecgarder le meilleur pour la fin

kontakt: mít dobré kontaktyavoir des relations

kvalita: dobré kvality zboží ap.de bonne qualité

léto: v nejlepších letechdans la fleur de l'âge

mys: mys Dobré nadějecap de Bonne-Espérance

narozeniny: Všechno nejlepší k narozeninám!Bon anniversaire !

noc: Dobrou noc.Bonne nuit.

noc: dát komu dobrou nocdire bonne nuit à qqn

obchod: dobře zásobený obchodmagasin bien assorti

ospalý: být ospalý po dobrém jídleêtre somnolent après un bon repas

partie: udělat dobrou partiifaire un beau parti

placený: dobře/špatně placená prácetravail bien/mal payé

pohádka: vyprávět pohádku na dobrou nocraconter une histoire (du soir)

posel: posel dobrých zprávoiseau de bon augure

postřeh: mít dobrý postřehavoir un sens aigu de l'observation/le coup d'œil juste

pověst: dobrá pověstbonne réputation , renommée , renom

prorok: dobrý prorokbon augure

přehled: mít dobrý přehled o čemavoir de bonnes connaissances de qqch

případ: v nejlepším případědans le meilleur des cas

přítel: nejlepší přítelle meilleur ami

přítel: rozejít se jako dobří přátelése quitter bons amis

radit: dobře radit komuêtre de bon conseil pour qqn, bien conseiller qqn

ráno: Dobré ráno!Bonjour !

rodina: synáček z dobré rodinyfils à papa

rozejít se: rozejít se jako dobří přátelése quitter bons amis

skutek: udělat dobrý skutekfaire une bonne action

slovo: dobré slovobonne parole

spojení: město s dobrým spojenímville bien desservie

společnost: lepší společnostbeau monde

stránka: brát život z lepší stránkyprendre la vie du bon côté

stránka: vidět vše z horší/lepší stránkyavoir l'esprit mal/bien tourné

umět: umět dobře (po)raditêtre de bon conseil

večer: Dobrý večer! pozdravBonsoir !

vědomí: s dobrým vědomím po zralé úvazeà bon escient

vespolek: Dobrý den vespolek.Bonjour à tous.

víla: dobrá vílabonne fée , fée bienfaisante

všechen, všechna, všechno: Všechno nejlepší k narozeninám!Joyeux anniversaire !

zlé: spojeni v dobrém i zlémunis pour le meilleur et pour le pire

známka: mít dobré/špatné známkyavoir de bonnes/mauvaises notes

známý: To je dobře známé.C'est bien connu.

bavit se: Dobře se bavte!Amusez-vous bien !

být: Je mi dobře/špatně.Je me sens bien./J'ai mal au cœur.

cítit se: Necítím se dobře.Je ne me sens pas bien.

co: čím déle tím lépeplus c'est long, meilleur c'est

dařit se: Daří se mu dobře.Il va bien.

dobrý: dobrý na/v chemiifort en chimie

fyzička: dobrá fyzičkabonne condition physique

mít se: Mám se dobře.Je vais bien.

mnohem: Je mi mnohem lépe.Je me sens beaucoup mieux.

naložený: dobře/špatně naloženýde bonne/mauvaise humeur, bien/mal luné

nejlepší: Všechno nejlepší!Tous mes vœux !

nejlepší: Je nejlepší ze všech.Il est le meilleur de tous.

ono: Ono mu nebylo dobře.Il ne se sentait pas bien.

stav: v dobrém/špatném zdravotním stavuen bon/mauvais état

vést se: Vede se mu dobře.Il va bien.

vzejít: Z toho nevzejde nic dobrého.Il n'en sortira rien de bon.

zkrátka: zkrátka a dobřeen somme, somme toute

znít: To zní dobře.Ça sonne/paraît bien.

bruslit: hovor., expr. umět v tom dobře bruslitsavoir bien se débrouiller

čich: mít dobrý čichavoir le nez creux, avoir du flair

dláždit: Cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly.L'enfer est pavé de bonnes intentions.

do: do třetice všeho dobréhojamais deux sans trois

dobrý: mít dobrý nosavoir du flair

dobrý: pokládat za dobré, když...trouver bon que...

dřív: Čím dříve, tím lépe.Le plus tôt sera le mieux.