Hlavní obsah

skutek

Podstatné jméno, rod mužský

  • acte m, action fudělat dobrý skutekfaire une bonne action

Vyskytuje se v

apoštol: Skutky apoštolů jedna z knih Nového zákonaActes des apôtres

dobrý: udělat dobrý skutekfaire une bonne action

protiprávní: protiprávní skutekfait illicite

action: faire une bonne actionudělat dobrý skutek

apôtre: Actes des apôtresSkutky apoštolů jedna z knih Nového zákona

œuvre: bonnes œuvresdobročinné skutky

acte: Actes des ApôtresSkutky Apoštolů

répandre: répandre des bienfaitsmít štědrou ruku, nešetřit dobrými skutky